Sophiaseminarium XV

Vigilia

Mars 2008


 
Fader Benedikt talar om Ortodox tro, Synden
Ruslan Loshakov talar över ämnet The Light of Being
Seminariedagen avslutas med Vigilia. 
Efter söndagens Basileiosliturgi hölls församlingens årsmöte.
Tillbaka