Tecknets Gudsmoder .veckans tropar      2. tonen


När Du nedsteg till döden, Du odödliga liv,
då nedslog Du helvetet med Ditt gudomliga ljus.
Men när Du uppväckte de döda från underjorden,
då ropade de himmelska makterna: 
O Livgivare, O Kriste vår Gud, ära vare Dig!