Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka/församling
till minne av hl Amvrosij av Optina
Överkalix
 

Tillhör Grekisk-Ortodoxa Metropolitdömet
av Sverige och Skandinavien
- Ekumeniska Patriarkatet i Konstantinopel -
 


 

Tropar till Kristi förklaring

O Kristus, vår Gud, Du blev förklarad på berget
och uppenbarade så Din härlighet 
för Dina lärjungar efter deras andliga mognad.
Må Ditt eviga ljus upplysa även oss syndare.
För Gudaföderskans förböners skull,
ära vare Dig som ger oss ljus!

 
Besök församlingens sida på Facebook:
Klicka här!