Heliga Flor och Lavr

   .predikningar


Troparion till Basileios den Store  1. tonen

Din röst har burit över världen,/  som tog emot Dina ord./ 
Och med Dina ord har Du undervisat om trons sanningar som varit Gud behagliga,/ Du har förklarat allt varandes natur och prytt människornas seder./ Du - konungslige präst, o helige fader, Basileios/ bed Kristus om frälsning för våra själar.


Predikningar:
(senaste predikan först)

2022
2 söndagen i Stora Fastan, Mark 8:34-9:1
HL Gregorios av Palamas
Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς
Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον: 2:1-12
2021
Guds moders införande i templet Luk 1:39-56 (Ljudinspelning)
13 söndagen efter Pingst, Mark 8:34-9:1
Betraktelse vid helgmålsringning i SVT
2020-11-19 (Svenska/Ryska/Grekiska)
2020
Betraktelse vid helgmålsringning
i Sveriges Television 19 november,
Svenska, Russian, Greek
2018
22 sönd efter Pingst
"Kyrkan - änka eller brud?"
Föredrag hållet av F Benedikt 27 okt (Ljudinspelning)
Publikanens och fariséens söndag (Text och Ljudinspelning)
2017
Fjärde söndagen efter pingst (Ljudinspelning)
2015
Святая Троица – величайшая из икон
Treenighetens fest, Pajala
(svenska, engelska, arabiska och tigrinja
)
Treenighetens fest, Övertorneå (film)
Den helige Chrysostomos Påskpredikan
Andra söndagen i Stora Fastan (film)
Den förlorade sonens söndag (film)
Publikanens och fariséens söndag (film)
2014
Förlåtelsens söndag (Ljudinspelning)
Kristi födelses förfest (Ljudinspelning)
Fädernas söndag (Ljudinspelning)
2013
23 söndagen efter Pingst Luk 8:26-39 (Ljudinspelning och text)
21 söndagen efter Pingst Luk 8:5-15 (Ljudinspelning)
18 söndagen efter Pingst Luk 5:1-11 (Ljudinspelning)
17 söndagen efter Pingst Matt 15:21-28 (Ljudinspelning)
 15 söndagen efter Pingst Matt 22 35-46
Korsets söndag Mark 8:34-9:1
Ortodoxins söndag Joh 1:43-51
Den förlorade sonens söndag Luk 15:11-32
38 söndagen efter Pingst Luk 18:10-14
37 söndagen efter Pingst Luk 19:1-10
35 söndagen efter Pingst Luk 18:18-27
2012
27 söndagen efter Pingst Luk 13:10-17
Saarna meänkielelä Kirunan kirkossa 11.3.2012
Den förlorade sonens söndag Luk 15:11-32
2011
5 söndagen efter påsk Joh 4:5-42
2010
Неделя о Блудном сыне
23 неделя по Пятидесятнице
23 söndagen efter pingst Luk 8:41-56
21 söndagen efter pingst Luk 8:5-15
Söndagen efter Korsets upphöjelse Mark. 8:34-9:1
Enheten i Kristus. Norrfjärdens kyrka 5 sept 2010
6:e söndagen efter Pingst  Matt. 9:1-8
4:e söndagen efter Pingst  Matt. 8:5-13
Pyhä kolminaisuuss: ikonien ikoni
Den lame mannens söndag Joh 5:1-15
Tomassöndagen Joh 20:19-31
Vid dagens slut. Radions P1 7 mars
Korsets söndag Mark 8:34-9:1
Ortodoxins söndag Joh 1:43-51
Förlåtelsens söndag Matt 6:14-21
Domsöndagen Matt 25:31-46
Publikanens och fariséens söndag
2009
24 söndagen efter Pingst, Guds moders införande i templet
17 söndagen efter Pingst Matt 15:21-28
13 söndagen efter Pingst Matt 21:33-42
3 söndagen efter Påsk Mark 15:43-16:8
Döden är besegrad. Athanasios den Store
Korsets söndag, Mark 8:34-9:1
2008
Kärlekens eld (Sahdona) Nyåret 2008-2009
26 söndagen efter Pingst, Luk 18:18-27
Hälsning i Julfastan, dec 2008
16 sönd efter pingst Luk 5:1-11
Gudsmoders, jungfrun Marias födelse
Förlåtelsens söndag Matt 6:14-21
Theofanin, Matt 3:13-17
Vid dagens slut. Radions P1 11 januari
Vid dagens slut. Radions P1 4 januari
2007
31 sönd efter pingst Luk 14:16-24
Vid dagens slut. Radions P1 28 december
Vid dagens slut. Radions P1 21 december
29 sönd efter pingst, Den rike ynglingen Luk 18:18-27
Vid dagens slut. Radions P1 14 december
Guds Moders beskydd Luk 10:38-42, 11:27-28
18 sönd efter pingst Mark 8:34-9:1
Vad är en Helig text?
Det ensamma vetekornets lov
16 sönd efter pingst Matt 25:14-30
16. Helluntain jälkein sunnuntai Matt 25:14-30
Проповедь Matt 25:14-30
14 sönd efter pingst Matt 22:1-14
Vid dagens slut, Långfredag. Radions P1 6 april
Korsets söndag Matt 8:34-9:1
Kosmisk lovsång i Stora och Heliga Fastan
Ortodoxins söndag Johannes 1:43-51
Förlåtelsens söndag Matt 6:14-21
Vid dagens slut. Radions P1 2 februari
Publikanens och fariséens söndag Lukas 18:10-14
Vid dagens slut. Radions P1 26 januari
Sackeussöndagen Lukas 19:1-10
Vid dagens slut. Radions P1 19 januari
Vid dagens slut. Radions P1 12 januari
Vid dagens slut. Radions P1 5 januari
2006
29 sönd efter Pingst Matt 1:1-25
26 sönd efter Pingst Luk 13:10-17
25 sönd efter Pingst Luk 12:16-21
21 sönd efter Pingst Luk 8:5-15
20 sönd efter Pingst Luk 7:11-16
17 sönd efter Pingst Matt 15:21-28
12 sönd efter Pingst Matt 19:16-26
11 sönd efter Pingst Matt 18:23-35
Kristi Förklaring Matt 17:1-9
3 sönd efter Påsk Mark 16:9-20
Den helige Chrysostomos Påskpredikan
Palmsöndagen Johannes 12:1-8
5 sönd i Stora Fastan Markus 10:32-45
4 sönd i Stora Fastan Markus 9:17-31
2 sönd i Stora Fastan Markus 2:1-12
Ortodoxins söndag Johannes 1:43-51
Förlåtelsens söndag Matteus 6:14-21
Domsöndagen Matteus 25:31-46
 Den förlorade sonens söndag Lukas 15:11-32
 Publikanens och fariséens söndag Lukas 18:10-14
Sackeussöndagen Lukas 19:1-10
Söndagen efter Theofanin Ef. 4:7-13
Söndagen före Theofanin Mark. 1:1-8
28:e söndagen efter Pingst  Matt. 1:1-25
2005
26:e söndagen efter Pingst  Luk. 17:12-19
Gudsmoders införande i templet
23:e söndagen efter Pingst  Luk. 10:25-37
22:a söndagen efter Pingst  Luk. 8:41-56
Saarna Pajalan kirkossa 23 lokakuuta 2005
17:e söndagen efter Pingst  Matt. 15:21-28
15:e söndagen efter Pingst  Matt. 22:35-46
14:e söndagen efter Pingst  Matt. 22:1-14
13:e söndagen efter Pingst  Matt. 21:33-42
Johannes Döparens halshuggning Matt 22:35-46, Luk 6:17-23
11'th Sunday after Pentecost Matthew 18:21-35 (in English)
Gudsmoders avsomnande (Uspenije)  Luk. 10:38-42, 11:27-28
8:e söndagen efter Pingst  Matt. 14:14-22
7:e söndagen efter Pingst  Matt. 9:27-35
5:e söndagen efter Pingst  Matt. 8:28-9:1
4:e söndagen efter Pingst  Matt. 8:5-13
3:e söndagen efter Pingst  Matt. 6:22-33
Alla Helgons söndag Matt. 10:32-33, 37-38,19:27-30 
Pingstdagen Johannes 7:37-52; 8:12 
De heliga 318 fädernas i Nicea söndag Johannes 17:1-13
Den blindfödde mannens söndag Johannes 9:1-38
Den samaritiska kvinnans söndag Johannes 4:5-42
Den lame mannens söndag Johannes 5:1-15
Tomassöndagen Johannes 20:19-31
Lasaroslördagen Johannes 11:1-44 (Also in English)
Johannes Klimakos söndag Markus 9:17-31
Ortodoxins andra seger Markus 2:1-12
Ortodoxins söndag Joh 1.43-51