.kyrkan     
 

Tropar  till Amvrosij av Optina

Vi flyr till Dig som till en hälsokälla,
O Amvrosij, vår fader.
Du har i sanning lett in oss på frälsningens väg. 
Du har beskyddat oss från fara och skada genom Dina förböner.
Du har tröstat oss i våra lidanden till kropp och själ.
Men Du har lärt oss ändå mer genom Din ödmjukhet,
Ditt tålamod och Din kärlek.
Bed till Kristus, som älskar människorna,
och till Hans moder,
som brinnande ber för oss,
om frälsning för våra själar.

 


Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka 
till minnet av Amvrosij av Optina


  

Välkommen in - Bildgalleri!