Kristus Pantekrator/Allhärskaren

 

.gudstjänstliv     

 
Söndagen den 16 juni kl. 09.30
Liturgi

OBS! Vägen är dålig, kör försiktigt!


Info: 070/5677529 
info@sirillus.se