.gudstjänsten     Troparion

Hänförda av ljudet från den gudomliga rösten,
det daggdrypande molnet och din strålglans sjöng apostlarna:
Lovad vare du, våra fäders Gud!

 Ur Septuaginta Triodion
Psalm 1 Psalm 9 Publikanens och fariséens söndag
Psalm 2 Psalm 10 (11) Förlorade sonens söndag
Psalm 3 Psalm 11 (12) Domsöndagen
Psalm 4 Psalm 12 (13) Alla själars lördag
Lörd före Domsönd
Psalm 5 Psalm 13 (14) Aftongudstjänst, Förlåtelsens söndag
Psalm 6 Psalm 14 (15) Vigilia, Förlåtelsens söndag
Psalm 7 Psalm 15 (16)
Psalm 8 Psalm 16 (17) De tolv stora helgerna
Psalm 50 (51)           Vigilian Kristi Förklaring
Psalm 69 (70) Vigilian Guds Moders födelse
Psalm 102 (103) Stora sena kvällsgudstjänsten
vid julen och theofanin
Psalm 136 (137)
Psalm 140 (141) För andakt
Psalm 142 (143) Pravilo
(Lilla sena aftongudstjänsten)
  Bönegudstjänst
Akathistos till den 
ljuvaste Jesus
Åttatonsboken Akathistos till den
Förstkallade Andreas
Vigilian 2. tonen Moleben till
Andreas den förstkallade

(Acrobat Reader-dokument)
Vigilian 4. tonen Efraims av Syrien fastebön
Vigilian 6. tonen Dagliga böner 
(Acrobat Reader-dokument)
  Helig tid
(Acrobat Reader-dokument)
  Stöd för samvetsrannsakan
(Acrobat Reader-dokument)
Guds Moder
(Acrobat Reader-dokument)
A prayer of St. Nikolai Velimirovic 
En bön av St. Nikolai Velimirovic 
  Liten bönbok
(Acrobat Reader-dokument)
Morgonbön
av Elder Sophrony
Andreas av Kreta: Stora Botkanon
(Acrobat Reader-dokument)


Använd gärna texterna, men ange källa.
Välkommen med synpunkter på texterna till
fader Benedikt!