Heliga Treenigheten

.församlingen      Troparion 4. tonen

 Din församling, 
klädd såsom i purpur och vackert tyg - världens alla martyrer - 
ropar genom dem till Dig, O Kristus Gud: 
Giv Ditt folk Din nåd från ovan, 
skänk Ditt rike fred 

och våra själar Din barmhärtighet.
Församlingen