Troparion i 7.tonen

Ära vare Dig, Kristus vår Gud!
Du är apostlarnas berömmelse
och martyrernas glädje, 
deras som förkunnade 
den väsensena Treenighetenf. Benedikts Diakon- och Prästvigning, 
4-5 december 2004 i Paris
 

 

 

Diakonvigning


 

Eglise de la Présentation de la Trés Sainte Vierge au Temple

(Gudsmoders Införande i Templet)

 

 

 

Från diakon-
vigningen

 

 

Från diakon-
vigningen

 

 

Från diakon-
vigningen

 

 

Från diakon-
vigningen

Prästvigning


 

 

 

Alexander Nevskij
Katedralen

 

Efter prästvigningen:

Ärkebiskop Gabriel
flankerad av
f. Ignatius
och
f. Benedikt 
m.fl..

 

 

Fest efter prästvigningen

Tillbaka