.ur synaxarion
 

Helgande Maximos Greken

(21 jan/3 febr)

 

Helgande Maxmios (Mikhael Tivolis) föddes i en from och rik grekisk familj i staden Arta i Epeiros (Ipiros) omkr. 1470. Han studerade i Frankrike, Venedig och Firenze. Efter Konstantinopels fall (1453) kunde ingen utbildning erbjudas en bildningstörstande ung man. Maximos studerade teolog, filosofi, historia och litteratur. Han fick en god utbildning i klassisk grekiska, latin, franska och italienska. Med denna grund hade han kunnat göra karriär, men då hans lärare Johannes Laskaris berättade om alla de fantastiska manuskript som fanns på berget Athos, bestämde han sig för att resa dit (1507). Han kom till Vatopedi, där han också vigdes till munk. Nu kunde han studera vetenskapernas vetenskap och konsternas konst.
   Tio år senare skickades han ut i städerna för att samla in gåvor till klostret samt bedriva undervisning.
   Vid samma tidpunkt skrev storfursten Vasilij III (1505-1533) ett brev till patriarken i Konstantinopel och till Simon, som var Protos (ordförande) på Athosberget. Brevet var en anhållan om hjälp med översättningar av grekiska texter i storfurstens bibliotek. Simon skickade Maximos som 1518 anlände till Moskva. Han blev mäkta imponerad av storfurstens bibliotek och satte genast igång med arbetet. Han gjorde upp en förteckning på alla handskrifter som ännu inte översatts till slaviska. Han översatte fädernas tolkningar av Psaltaren och av andra bibliska böcker. Till sin hjälp hade han två slaviskspråkiga översättare.
   De första översättningarna mottogs med entusiasm. Det ryska folkets situation efter mongolväldet var utsatt. Kunskapsnivån var låg och den andliga hungern stor. Maximos blev snabbt omtalad, vilket väckte avund hos några ryska munkar.
   Maximos var orolig för att olärda och i grekiska okunniga människor skulle missuppfatta texterna som han översatt. I ett brev till storfursten beklagar han svårigheterna och sina egna bristfälliga kunskaper i det slaviska språket, men han ville göra så gott han kunde och han hade också varit tvungen att rätta kopisternas många fel i de grekiska texterna. Maximos var försiktig. Det var känsligt att göra ändringar i liturgiska texter. Falska rykten och baktal om ”den grekiska nykomlingen” spreds, men ingen vågade öppet gå emot honom.
   Många välutbildade ryssar besökte honom. Han hade nu lärt känna Nil Sorskijs lärjunge, munken Vassianij (furst Petrikejev) och var denne behjälplig i översättandet av Nomokanon (Kormtshaja kniga) till slaviska. Maximos hade samma inställning till klosterlivet som Nil Sorskijs efterföljare, nämligen hesykhasmen. De öste ur samma källor.
   1521 tvingades metropoliten Varlaam avgå och Daniel kom i hans ställe. Han blev stött i kanten av Maximos lärdom och synpunkter. Dessutom var metropoliten Daniel en anhängare av Volokolamskij-klostrets ideologi, som inspirerats av jesuitismen. Maximos kritiserade munkarna i Volokolamskij för att de mer brydde sig om jordegendomar än de löften om egendomslöshet, kyskhet och lydnad de en gång avgett. Maximos kritiserade också orättvisor och missförhållanden i samhället. Han ville att de andliga sanningarna och kärleken till medmänniskan skulle ha den högsta auktoriteten i kyrka och stat. När storfursten skilde sig från sin hustru Salomonia (senare den helgande nunnan Sofia, vars minne firas den 16.12.), och gifte om sig, var Maximos öppet kritisk och blev därför anklagad för att tillhöra ett hemligt förbund som ville störta storfursten. Nu fick Maximos avundsmän en möjlighet att anklaga denne för att ha förstört de liturgiska texterna. Vid ett kyrkomöte dömdes han för heresi och stängdes in i Volokolamskij-klostret, där han i en kvav cell, fjättrad i bojor och skild från omvärlden fick ta emot hugg och slag. Det värsta var att han inte hade tillgång till heliga texter, men han bad och lyckades med kol på väggen skriva en kanon till Tröstaren den helige Ande.
   Fem år senare (1531) kallades Maximos inför rätta i Moskva, varifrån han i bojor skickades till Orotsh-klostret i Tver, där han fick det lite lättare. Biskopen i Tver, Akakij, såg till at Maximos fick fortsätta sitt teologiska arbete och skriva brev.
   Maximos vände sig till den nye metropoliten Josafij för att få upprättelse, men han avvek aldrig från sin lidelse för det som är rätt, inte heller hade alla dessa plågor släckt hans törst efter sanning. Han smickrade ingen potentat. Efter tretton år i fängelse fick han ta emot den heliga nattvarden.
   Patriarkerna i Konstantinopel och Alexandria vände sig till den ryske tsaren men förgäves. Tack vare Artemij, igumen för den helige Sergejs treenighetskloster, släpptes till slut Maximos 1551 och hade då tillbringat 25 år i fängelse,  Några fromma bojarer medverkade också till frigivningen honom.
   Han togs emot under stora ärebetygelser hos igumen Artemij och klostret. Försvagad av umbäranden levde han där de sista fem åren av sitt liv. På tsarens begäran skrev han före sin död en skrift mot Calvins läror som trängde in i Ryssland.
   Helgande Maximos dog 1556. Folket började genast ära honom som en stor lärare och upplysare. Han fick betala ett högt pris för sin sanningslidelse och för sin kärlek till Gud. Den säd han sådde gav senare en stor skörd. Han förmedlade nämligen bysantinsk litteratur och med den bysantinsk ande till Ryssland.

   Den ryska kyrkan kanoniserade Maximos Greken 1988.

 

Tillbaka till ur synaxarion