.ur synaxarion
 

Hl Isidoros av Pelusion

(4 febr/17 febr)

 

Hl Isidoros föddes i Egypten (360-talet). Han studerade teologi och världslig vetenskap i Alexandria och blev en ivrig lärjunge till fädernas undervisning. Hl Johannes Chrysostomos var en av hans favoriter.
   Isidoros undervisade en tid i retorik i Pelusion men hans kärlek till andliga ting var så stark att han lämnade arbete och drog sig tillbaka till Nitria ödemark. Efter ett år där återvände Isidoros till Pelusion, där biskop Ammonios vigde honom till präst. Hl Isidoros’ skicklighet i talekonsten, hans djupa kunskaper i fädernas skrifter och den stillhet han förvärvat i ödemarken var en kombination som gjorde honom till en känd lärare i hela Egypten. Många hedningar och judar blev kristna tack vare honom.
   Pelusion fick 413 en ny biskop, Eusebios, som visade sig vara så svår att Isidoros drog sig tillbaka till ödemarken, eftersom ärkebiskop Teofilos hade förbjudit honom att förrätta gudstjänst. Många världsligt sinnade människor avskydde Isidoros och avundades dennes visdom, rykte och inflytande. Han kämpade resten av sitt liv som eremitmunk, iklädd endast en tunika. Han åt bara vegetarisk föda. Så efterföljde han bokstavligen Johannes Döparens livsstil.
   Hl Isidoros skrev Bibelkommentarer, filosofi och teologi. Från sin kelja i ödemarken hade han brevkontakt med alla möjliga människor. Tvåtusen av dessa brev är bevarade. Språket i dessa är ytterst vackert och finstämt. Innehållet avslöjar teologisk lärdom och ödmjuk andlighet. Isidoros löste många problem med bibeltolkningar. Han behandlade den Heliga Treenighetens och inkarnationens mysterier så djupsinnigt att han kunde omkullkasta judarnas, arianernas, sabellianernas och nestorianernas påståenden.
   Isidoros poängterade prästämbetets höghet men han kunde också kritisera de biskopar, präster, diakoner och munkar, vars uppträdande inte stod i samklang med deras kallelse. Han var inte rädd för världsliga maktmänniskor och när det fanns anledning därtill kunde han skicka klander till tjänstemän, ja rent av till kejsaren Teodosios II, som han påminde om dennes förpliktelser gentemot folket och kyrkan. Han försökte alltid inspirera kristna att älska andlighet och hjälpverksamhet. Eftersom Isidoros själv inte var världslig kunde han med sin andliga auktoritet ge opartiska synpunkter på världsliga angelägenheter.
   När hl Kyrillos blev patriark av Alexandria vägrade han att memorera Johannes Chrysostomos i liturgin. Hl Isidoros skrev då till Kyrillos och påminde denne om Guds förbud att döma någon efter rykten och förtal. Brevets gudomliga vishet och vidsynthet ändrade helt hl Kyrillos uppfattningar och han blev en av de som andäktigast ärade Johannes. År 433 skrev Isidoros ett försonande brev till Kyrillos och bad denne att vara mindre högröstad i sin debatt med biskopen av Antiokia: ”Jag ber dig avsluta denna konflikt, så att inte handlingar i skuggan av påstådd fromhet skulle leda till bestående schism.”
   Isidoros var en profetisk gestalt som många lyssnade till och höll högt, men han hade också många nitiska motståndare.
   Hl Isidoros somnade in av allt att döma år 449.

f. Benedikt

 

Tillbaka till ur synaxarion