.ur synaxarion
 

Martyren Blasios, biskop av Sebasteia

(24 febr/11 febr)

 

Hl Blasios föddes på 200-talet i Sebasteia i Armenien (nuvarande Sivas i Turkiet). Han var läkare, lik Job i sin rättfärdighet. Han blev därför vald till biskop i Sebasteia. I förföljelsetider var han en modig ledare och han gav de fängslade styrka att kämpa in i det sista. När hl Eustratios (13.12) var anhållen lyckades Blasios besöka denne också och se till att fången fick ta del av den heliga måltiden. När Eustratios och fyra andra kristna hade avrättats, samlade Blasios ihop deras kvarlevor för att dessa skulle kunna äras av de kristna.
   Blasios drog sig tillbaka och bosatte sig i en grotta i berget Argea inte långt från Sebasteia. Där fick han leva i förbön för alla människor utan att någon störde honom. Där fick han också njuta paradisisk frid. Vilddjuren närmade sig honom som om han vore en ny Adam: de väntade stilla vid grottans mynning tills Blasios hade avslutat sin bön och kom ut för att ge djuren sin välsignelse. Han band deras sår och botade dem.
   Under kejsaren Licinius tid (308-324) anlände landshövding Agrikolas i Kappadokien till Sebasteia för att göra slut på de kristna. Han skickade ut sina män för att fånga vilddjur som han skulle använda i förintelsen av de kristna. Till deras stora förvåning upptäckte männen en grupp vargar, björnar och kattdjur vid grottan. Blasios hälsade hjärtligt på männen och berättade att de var väntade och välkomna. Soldaterna anhöll honom och tog honom med sig till Sebastia. Blasios fridfulla och ljusa väsen gjorde ett så starkt intryck på dem att många blev kristna. En kvinna kom med ett barn som höll på att kvävas av ett fiskben i halsen. Blasios tog ut fiskbenet och bad för barnet.
   I Sebasteia fördes Blasios till förhör. Han fördömde avgudadyrkan och blev därför slagen med käppar. Han gladdes åt denna plåga som han fick utstå för Kristi skull. Han hamnade i ett fängelse och hamnade så småningom i tortyr. Blasios meddelade Agrikolas: ”Jag fruktar inte din tortyr, jag väntar på min salighet.”
   När Blasios efter tortyren fördes tillbaka till fängelsehålan följde några kvinnor efter honom, tog upp blod som rann ur honom och torkade sig i ansiktet med det. De blev också gripna och landshövdingen krävde att de skulle offra till gudarna. Kvinnorna lovade göra det men när statyerna fördes fram till dem, slängde kvinnorna dem i sjön. De blev torterade och dräpta.
   Blasios torterades med spetsiga verktyg som användes vid ullberedning. Efter tortyren avrättades Blasios c:a 316. Även två barn till en kvinna som redan avrättats dödades samtidigt. Blasios bad före sin död för alla som vände sig till honom för att bli botade och som ville ha hjälp i sjukdom och motgång.
   Blasios heliga skalle finns bevarad i Konstamonitosklostret på Athos. 

 f. Benedikt

Tillbaka till ur synaxarion