.ur synaxarion
 

Hl aposteln Archippos

(19 febr/16 febr)


Archippos var son till aposteln Filemon och dennes hustru Apfia (Filem 2). Han liksom föräldrarna blev lärjungen till hl aposteln Paulus, som i sitt brev kallar honom sin stridskamrat. Archippos levde och verkade i Kolossai. Han var troligen präst och församlingen möttes i familjens hus. Stadens biskop Epafras vistades en lång tid i Rom tillsammans med hl aposteln Paulus. Archippos fungerade under tiden som föreståndare för den nyligen grundade församlingen. Han ledde många till att lära känna den heliga Treenigheten.
   Avgudadyrkarna i Kolossai började motarbeta Archippos och det gick så långt att de grep honom och ställde honom inför den styrande Androkles som uppmanade honom att offra till mångudinnan Diana. När Archippos vägrade, blev han avklädd, slagen och begravd levande så att överkroppen syntes ovanför markytan. Sedan tvingade man småpojkar att sticka honom full med nålar. Till slut torterades han till döds. Så fick den helige aposteln Archippos martyrernas segerkrona.

f. Benedikt

Tillbaka till ur synaxarion