.predikningar
 

Vid dagens slut

Radions Program 1

5 januari 2007


Gränsens tredje rum
Vi befinner oss vid dagens slut som snart går över till natt. För någon dag sedan vakade vi in det nya året. Vakade, därför att gränsen, den exakta tidpunkten, den skarpa linjen mellan det gamla året och det nya, är magisk.
   Trots allt tal om gränsöverskridande projekt tycks gränserna bara bli fler och murarna allt högre, mellan människor, länder och religioner.
   Själv är jag född 160 steg från Torneälven, en gång gräns mellan Ryssland och Sverige, tsarens röda streck och kungens svarta band som älvens djupaste fåra också kallas.
   Min pappa var smugglarkung och jag är barn av hans gränsfilosofi och jag delar hans trosbekännelse av ”en enda mänsklighet, varors och människors fria rörlighet över alla gränser”.
   För mig som flerspråkig tornedaling är gränsen inte en linje, utan ett rum för möte, där handslag blir till broar. I gränsens tredje rum skriver man inga avtal. Man gör inga överenskommelser. Man blir överens. Med ett handslag.
   En flerspråkig gränsmänniska är sällan vare sig individualist eller kollektivist, utan personalist, som aldrig ställer frågan VAD man är överens om utan VEM man är överens med. Pronomen i gränsens tredje rum är alltid personligt. Detta rum kallades sopimuskamari, försoningskammaren eller där man blev överens. I den kammaren föddes jag, i dess anda är jag fostrad. Så heter också min senaste samling av mina krönikor i ämnet: Gränsens tredje rum.
   Även genom den bädd som livskamrater delar om natten kan gränser dras. Men vår säng kan också vara ett rum, där händer möts. Så brukade man avsluta dagen i många hem i Tornedalen. Den enkla frågan om det har varit något under dagen, innesluter all kärlek och kärleken är starkare än döden och den bär oss över dess strömmar, där inga broar finns.

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar