.predikningar
 

Vid dagens slut

Radions Program 1

11 januari 2008


Välsigna mig på riktigt

Det är gripande att i slutet av ett AA-möte (Anonyma Alkoholister) se män och kvinnor fatta varandras händer, böja ner huvudet och läsa alkoholistens bön: ”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”
   I första Krönikebokens fjärde kapitel (i det gamla testamentet) verserna 9 och 10 möter vi en mycket märklig man som heter Jabes. Han nämns i ett släktregister. Namn efter namn, intetsägande och tröttande uppräkningar av namn! Plötsligt dyker denne Jabes upp och det sägs att han hade högre anseende än sina bröder, trots att han uppenbarligen var någon sorts förlossningsskada, av namnet Jabes att döma. Om honom sägs att
han åkallade Israels Gud: ’Välsigna mig på riktigt och ta bort mina begränsningar. Stötta mig och sätt det onda på plats.’ Och Gud uppfyllde hans önskan.” Inget mer.
   Sedan fortsätter uppräkningen av Kalev som födde Shucha som födde Mechir och så vidare i all oändlighet.
   Varför stannar krönikören stannar upp, nämner honom för att sedan gå vidare? Han är ju ingen hjälte, ingen märklig man, utan en looser, en gimper och ändå har han högre anseende än bröderna. Varför? Nya testamentet har också en Jabes, en betydligt mer känd: Paulus. Han berömmer sig av sin svaghet. Den blir hans styrka. Hur är det möjligt?
   De nyktra alkoholisterna, som bär på en ärftlig, obotlig och dödlig sjukdom, i ring efter kvällens samtal, hand i hand, i bön som Jabes, kan vara svar på frågan hur min svaghet kan bli min styrka.

Välsigna mig på riktigt,
Ta bort mina begränsningar,
Stötta mig och sätt det onda på plats.
  Det är till innehållet samma bön som sinnesrobönen, även om den kommer från en helt annan tid, en annan kultur och en annan mun. Men den innehåller den riktiga bönens alla ingredienser.
   Den vill jag ge dig i kväll vid dagens slut.
Välsigna mig på riktigt,
Ta bort mina begränsningar,
Stötta mig och sätt det onda på plats.


F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar