.predikningar
 

Vid dagens slut

Radions Program 1 

Långfredagen 6 april 2007Denna långa fredag går mot sitt slut.
   Dagarna här i norr blir allt längre och kvällssolen allt rödare över den vita skaren som omger den lilla rysk-ortodox kyrkan vid Kalixälven, där den röda byggnaden ligger som en blodsdroppe i den hårda snön. Inne i kyrkan bor en frid som besökare från när och fjärran upplever mycket starkt. I dag, i kväll, är friden ytterligare fördjupad och tystnaden en skapelsens tillbakahållna andning. Tidigare i kväll bar vi Kristi gravbild över snön och in i kyrkan. Vi lade honom på ett bord i mitten, dekorerade Honom med blommor, knäböjde, kysste honom och stänkte rosenvatten under sorgerop. 
   Nu vilar Kristus på gravikonen, han är iklädd ett höftkläde och stenen där Han vilar är täckt med en linneduk. I ortodox tradition är Kristi ögon inte slutna på korset, men på gravikonen vilar Han med slutna ögon i absolut frid. Hans mor, Maria, knäböjer och kysser Hans ansikte. Den ärevördige Josef av Arimatea, som lånade sin grav åt Kristus, står vi fotändan och kysser den dödes fötter och Johannes, kärlekens apostel, kysser Hans hand. Bakom en stege i fotändan står Nikodemos, Jesu lärjunge i hemlighet. Han lutar sitt huvud mot höger hand och hans ansikte uttrycker djup förstämning. Som ett tecken på sorg håller Maria Magdalena sina händer upplyfta och bakom henne finns de andra kvinnorna med sina kryddor. Mellan Josef av Arimatea och Nikodemos står ett kärl där spikarna från korset ligger. I bakgrunden står korset på vilket törnekronan hänger, där står spjutet och röret med ättiksvampen som räcktes till Kristus när han hängde på korset. Änglar, sol och måne, hela kosmos deltar i skeendet. Hela gravikonen andas frid och djup sorg.
   Från denna frid, denna oändligt vackra, rökelse- och rosendoftande ikon i Överkalix sänder jag en nästan tvåtusen år gammal hälsning: ”Jag bekänner korset därför att jag känner uppståndelsen!”

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar