.predikningar
 

Theofanin

19 januari 2008

Matt 2:13-17

 
Få botpredikningar har nått så långt som Johannes Döparens; hans målgrupp var folket i Jerusalem och hela Judeen och trakten kring Jordan, men han nådde även fariséerna och sadducéerna som kom för att bli döpta. Vad han inte hade räknat med var att Gud själv skulle komma till Jordan för att ta emot bättringens dop. För det var ju det Johannes dop var, ett dop i vatten till omvändelse. Inte hade Johannes räknat med att Gud själv skulle komma som botgörare till honom. Han protesterade. ”Hur skulle jag kunna tvätta dig i vatten, du som är ärans Ljus, Bilden av evigheternas Fader? Hur skulle jag som är gräs, med min hand vidröra din gudomliga eld?” säger han i morgongudstjänstens kanon.
   Men han lydde ty liksom Guds moder ägde han den frihet som har sin krona i lydnad. Jesus insisterade och Johannes var fri till att lyda. Att i frihet lyda är en egenskap som endast mycket få människor når fram till i sin andliga mognad. Kristus var lydig intill döden på korset och därför har han fått ett namn högre än alla andra namn. Marias ord: Ske mig som du sagt, en lydnad i frihet, gav henne ett namn högre vördat än kerubim och mer ärat än Serafim. Johannes lydnad vid Jordan gjorde honom till den störste född av kvinna, enligt Jesus. Av de tre klosterlöftena kyskhet, egendomslöshet och lydnad är lydnaden få förunnad. Att leva i kyskhet kan vara en naturlig gåva och om man inget äger slipper man krångliga deklarationer. Att lyda av rädsla, av tvång eller för att man hjärntvättats är inte ovanligt, men att i frihet lyda, det är förenat med en sann fruktan och bävan, såsom all frihet är. Maria blev förskräckt. Johannes hand darrade, enligt kanon, när han förde handen och rörde vid Skaparens huvud. Men när han i frihet lydde, blev hans hand välsignad och allt vatten blev välsignat att motta alla jordens folk i det heliga dopet. Så blir all rättfärdighet fullbordad i Sonens lydnad, i Marias ja och Johannes låt det då ske. Så kan alla människor bli döpta i helgat vatten, i ande och eld. Så skall hela världen en gång födas på nytt när Herren vid sin andra tillkommelse döper allt till nyfödelse och rening i eld, såsom Johannes vittnar och morgongudstjänstens kanon uttrycker det: Skaparen står mitt ibland människorna såsom en av dem och rannsakar deras hjärtan. I sin hand har han kastskoveln och med sin vishets fullhet rensar han världens loggolv.
  
F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar