.predikningar
 

Sackeussöndagen

(Förfastan)

21 januari 2007

Luk. 19:1-10


   
"Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.” Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.” Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt.” Jesus sade till honom: ”I dag har räddningen nått detta hus — han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.” Luk. 19:1-10

I går kväll firade vi aftongudstjänsten. Dess stämning växlar mellan ånger och hopp, men framför allt går längtan som en röd tråd genom den stillsamma gudstjänsten. I det stillsamma finns en väldig kraft: en längtan: de fromma som bidat i längtan och hopp, att skåda Guds märkliga under.
   Man väntar på Messias, Kristus, Guds Smorde. Kanske kan vi föreställa oss något av den längtan när vi ser den gamle Simeon hålla Jesus i sin famn och brista ut i lovsång. Likaså den gamla Hanna som levt som nunna i templet och dag och natt bett att Kristus skall komma.             
   I dagens text möter vi Honom. Han kom in i staden Jeriko. Mycket folk trängdes kring Honom. Israels brinnande längtan har fått ett svar. Här går nu världshistoriens viktigaste person ganska obemärkt omkring. Han är världshistoriens centrum. Utanför Honom finns inte mycket. Genom Honom kom hela världen att förändras.  Hans rikes budskap har nått alla länder. Han är också kosmos’ centrum. Allhärskaren. Genom Honom, Logos, har allt blivit till.
   Den här söndagen, Sackeusdagen, är också en signal från den tredje personen i Gud, den helige Ande: gör dig beredd för fastans vår! Gud vet att vi är ombytliga, vi går lätt från ett sinnestillstånd till ett annat. Därför behöver vi en lång tid av förberedelse inför den Stora och Heliga Fastan.
   För att alls komma med på den långa resan över mörka vatten mot påskens ljus måste vi bära på Sackaios’ intensiva längtan efter att få se världens oskapade Ljus, Jesus Kristus. Utan denna längtan blir det svårt och tungt, vilket inte är meningen vare sig med bot eller fasta. ”Kom till mig, ty mitt ok är milt och min börda är lätt”, säger ju Herren. Fastans ok och botens börda skall inte bestå av späkningar, inget självpåtaget stoiskt självplågeri, utan en resa som vi ger oss ut på, av nyfikenhet och av förundran över att detta liv är oss givet som ett erbjudande till bot och en möjlighet till fasta. Sackaissöndagen påminner oss om att inte slösa bort vårt liv till något annat än just bot. Utan bot kan vi inte begripa detta livet överhuvudtaget. Boten är den stora förståelsen, enligt Hermas Herden. Evangelium betyder glädjebudskap. Både Johannes Döparen och Herren Jesus började sitt glädjebudskap med att uppmana till bot. Herdarna uppfylldes av glädje, ja, vi sjunger i den ortodoxa morgongudstjänsten att glädjen genom korset har kommit i världen. Och korset är botens symbol. Korset är Guds vishet och boten är i den ortodoxa traditionen den stora förståelsen och inte primärt någon emotionell kris. Boten öppnar våra ögon för Guds underbara ljus. Boten är en skönhetens vision, inte primärt en självömkans fulhet. ”Saliga är de sörjande, ty de skall bli tröstade.” Botens högsta mål är tårarnas gåva. Kan vi denna fasta sätta ribban så högt att vi ber om den?
   Den är möjlig att få om vi har Sackaios längtan efter att se Herren. Jag måste få se. Men jag ser inget. Jag är så kort. Så liten. Omkring Jesus är en miljard människor i dag. Miljoner och åter miljoner berättar hur han ser ut, hur han är och var jag ska möta Honom. Men det räcker inte: min längtan säger: jag måste få lära känna Honom.
                 Jag är begränsad av min litenhet. Jag är kortare än andra. Dessutom skäms jag, därför att jag är moraliskt defekt. Jag är en publikan. Jag har levt mitt liv för njutning, girighet, jag har lurat och bedragit. Skammen är en stark drift. Egenrättfärdigheten är en oförklarligt mäktig juridisk drift som säger: avslöja dig inte! Dölj dina misstag, ditt misslyckande med goda handlingar. Det finns ännu tid för mig. Tid att nå målet.
Och det är sant: tid finns och Guds kvarnar mal långsamt, men i dag signalerar den helige Ande: gör dig beredd! Resan mot målet börjar snart. Vi avgår om någon vecka. ”Idag om du får höra Herrens röst, förhärda icke ditt hjärta!” Så länge det heter i dag! O, att du hade insett vad din frid tillhör! Hur gärna hade jag inte velat ta dig i min famn, gömma dig under mina vingar. Sackaios längtar efter Gud, men Gud längtar oss också efter oss. 
  
 Kanske är det en Guds ängel som viskar i örat på Sackaios: ”Klättra upp i trädet!”  Han gör det och övervinner sin begränsning. Han blir en modig Jabes från den ändlösa släktkrönikan i Krönikeboken, han som var en förlossningsskada, men som bad att Gud skulle flytta hans gränser och se till att den Onde inte skulle kunna utnyttja hans begränsning till att inte lära känna Gud och leva ett fullödigt liv. Gud hörde Jabes. Gud hörde Sackaios. Gud hör oss, ty Han längtar efter oss.Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara”, sade Jesus. Guds hjärta är hos oss, ty vi är Hans skatt. Guds längtan är så stark att Han också övervinner sin ”begränsning”, nämligen att Han är Gud och ingen människa, men Han blir människa för att kunna svara på Sackaios längtan, där han siter i sitt mullbärsfikonträd. Längtan höjer vår Gud över alla gudar, ty Han blir människa. Längtan höjer Sackeus över andra människor, ty han möter Gud och blir förvandlad, blir delaktig av Guds natur. Längtan river ner gränsen mellan Gud och människa.
   Sackaios har gett boten ett ansikte. Han den fåfänge, syndfulle och begränsade får Jesus till gäst genom att i boten övervinna sin litenhet genom att tvinga Jesus att se honom. Han blir synlig. Och får Honom som gäst.
   I dag på Sackaios söndag ställer vi förfastans frågor: Vad är det jag längtar efter, vad vill jag djupast inom mig?  Det kanske jag inte vet, men under resan till den åttonde april kommer jag att veta.
   Resan börjar och en föraning om vart vi ska får vi i dagens evangelium som är en signal, ett rop: Sackaios, Sackaios, skynda dig ner! I dag ska jag gästa ditt hem! Han vill beröra ditt hjärta, besöka din vilja, röra vid din känsla, väcka ditt samvete, besöka ditt hem och ditt land.
  
Han vill en förvandling. Han vill ge dig Guds erkännande: du är en Abrahams son.  Och Människosonen har kommit för att söka just dig, Sackaios

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar