.predikningar

Sackeussöndagen

(Förfastan)

5 februari 2006

Lukas 19:1-10

Längtan

I går kväll firade vi vigilian. Dess stämning växlar mellan ånger och hopp, men framför allt går längtan som en röd tråd genom den stillsamma gudstjänsten. I det stillsamma finns en väldig kraft: en längtan: de fromma som bidat i längtan och hopp, att skåda Guds märkliga under: Messias, Kristus, Guds Smorde. 
   Kanske kan vi föreställa oss något av den längtan när vi ser den gamle Simeon hålla Jesus i sin famn och brista ut i lovsång. Likaså den gamla Hanna som levt som nunna i templet och dag och natt bett att Kristus skall komma.
   I dagens text möter vi Messias. Han kom in i staden Jeriko. Mycket folk trängdes kring Honom. Israels brinnande längtan har fått ett svar. Hela världens längtan kan nu bli stillad. Kosmos har fått en ny mening: Allhärskaren går Jerikos gator. 
Den här söndagen, Sackeusdagen, är också en signal från den tredje Gudomspersonen, den helige Ande: gör dig beredd. För fastan.
   Vi är ombytliga, vi flytttar snabbt från ett sinnestillstånd till ett annat. Kyrkan vet detta och ger oss en lång tid av förberedelse.
   För att resa genom fastans mödor, måste man bära på en intensiv längtan efter Kristus, Gud: Jag måste få se Honom. Men omkring Jesus är en miljard människor. Miljoner och åter miljoner berättar hur han ser ut, hur han är och var jag ska möta Honom. Jag ser inget. Jag är för kort. För liten. Mitt I detta säger min längtan: jag måste få lära känna Honom, trots att jag är begränsad av min litenhet. Jag är kortare än andra. Dessutom skäms jag, därför att jag är moraliskt defekt. Jag är en publikan. Jag har levt mitt liv för njutning, girighet, jag har lurat och bedragit. Skammen är en stark drift. Egenrättfärdigheten är en oförklarligt mäktig juridisk drift som säger: avslöja dig inte! Dölj dina misstag, ditt misslyckande med goda handlingar. Det finns ännu tid för mig. Tid att nå målet.
   Det är sant: tid finns och Guds kvarnar mal långsamt, men i dag--signalerar den helige Ande: gör dig beredd! Resan mot målet börjar snart. Vi avgår om någon vecka. ”Idag om du får höra Herrens röst, förhörda icke ditt hjärta!” Så länge det heter i dag! O, att du hade insett vad din frid tillhör! Hur gärna hade jag inte velat ta dig i min famn, gömma dig under mina vingar.
De flesta blir kvar i sitt meningslösa liv. Varför? Vad fattas? Jo, längtan. Vi måste vilja det som vi innerst inne vill, vi måste erkänna den hunger och törst som bor i oss. Den hungern och törsten bor i alla, men de flesta vänder den mot meningslöshet. Men om vi vill: då svarar Kristus.
Vi möter I dag Sackeus, en man som var så liten att han inte kunde se Jesus och så var han rädd att Jesus inte skulle se honom. Han klättrade upp i ett träd.
Texten andlar om längtan, så intensiv och stark att den övervinner de naturliga hindrena och gränserna.
Längtan höjer Sackeus över sin egen begränsning, och ovanför de andra.
Hans längtan är starkare än skammen och rädslan. Han tvingar Jesus att se honom. Bli synlig. Och få honom som gäst.
   Vad är det jag längtar efter, vad vill jag djupast inom mig?  Det kanske jag inte vet, men under resan genom den Stora och heliga Fastan kommer jag att veta.
   Resan börjar och en föraning om vart vi ska får vi texten.
   Sackeus, Sackeus, skynda dig ner! Jag ska gästa ditt hem! Jag ska gästa Ditt hjärta, din vilja, din känsla, ditt samvete och ditt hem och ditt land.
Nu ljuder signalen: förvandling är möjlig. Guds erkännande av dig är möjligt: du är en Abrahams son. Och Människosonen har kommit för att söka just dig, Sackeus.

f. Benedikt

Tillbaka till Predikningar