.predikningar
 

Publikanens och fariséens söndag

Luk 18:10-14


Predikan av f. Benedikt
28 jan 2018

10Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare. 11Farisén ställde sig och bad för sig själv: ’Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. 12Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.’ 13Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: ’Gud, var nådig mot mig syndare.’ 14Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd. (Luk 18:10-14)Ljudinspelning
(För att lyssna kan du behöva installera Windows Media Player eller liknande).
  
Ödmjukhet


Söndagarna i förfastan har alla botens olika aspekter som tema. Innan vi i går in i den stora och heliga fastan behöver vi förstå den utifrån boten, som enligt Hermas Herden är den stora förståelsen.

Den helige aposteln Paulus uppmanar de kristna i Kolossai att kläda sig ”såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod” (Kol. 3:12).

Dagens tema är ödmjukhet. Vi möter två män: en farisé och en tullman.

Farisén bär på en hunger och törst. Han är religiös och han vill mätta sig med dygd och släcka sin andliga törst med goda gärningar. Men han har en fiende inom sig: egenrättfärdigheten som bedrar honom. Han tror att han ber till Gud men han ber till sig själv, för sig själv: pros eavton tauta. Han ger sken av att tacka Gud men egentligen tackar han sig själv för att han inte är som tullmannen. Farisén är den självgoda människans avbild och likhet.

Publikanen däremot är lik Gud. Han är ödmjuk. ”Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ” (Matt 11:28).

Vila för själen. Bär med orden i förfastan. Vila för själen. Vet vi längre vad det betyder. Vila för själen. Jesus säger att vi kan finna den om vi tar på oss hans ok och lär av honom. Hans pedagogiska merit är ett milt och ödmjukt hjärta. Han är vår förebild.

”Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn” (Fil. 2:6-9).

Vår förebild är ingen teori, ingen idé, inte heller något program, vare sig politiskt eller religiöst. Vår förebild är en person. Gud är person.

All godhet som är av Gud strävar efter att bli hypostaserad, bli person. Kärleken, visheten, skönheten, rättfärdigheten, ja allt, har i Kristus blivit person. Att efterlikna honom är att inbjuda Kristus att bli vår förebild, lärare och mästare, att bo i våra hjärtan.

Även ödmjukheten har blivit en person, en hypostas i Kristus. I berättelsen om de två männen i templet får vi en bild av hur detta kan vara möjligt.

Två män står i templet och slår sig för bröstet: den ene i sin förtvivlan, den andre i sin självgodhet.

Tullmannen står avsides och han vågar inte lyfta blicken. Han kan inte möta himlens klara öga. Hans bön innehåller ett helt liv av bot och ånger: Gud, var nådig mot mig syndare.

Han tilltalar Gud. Inte sig själv.

Farisén vill vara en förebild i dygd. Om inte självgodheten skulle förgifta dygden kunde han faktiskt vara det.

Det är varken mina goda eller dåliga handlingar som för mig till Gud och gör mig redo för rättfärdighet utan min attityd. Den som upphöjer sig skall bli förringad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Berättelsen om Sackaios förra söndagen ville väcka en längtan i oss, en längtan att resa och lära känna vår Herre, Jesus Kristus.

Dagens evangelietext vill ge oss ödmjukheten som resgods: ”Låt oss ödmjuka oss själva inför Gud såsom publikanen!/ Låt oss fasta och ropa:/ Gud, var oss nådig!” ropar jag till Dig som David: Förbarma Dig över mig, o Gud, genom Din stora nåd.”

Ödmjukheten är grundtonen i dag.

Resan genom den stora och heliga fastan som en utdragen metanoia, omvändelse, omvärdering och omprioritering. Samtidigt är den en vision av andlig skönhet, av vårljus och väntan, spänning. Och vila för själen.

Liturgins tempus är presens. Liturgiskt är vi alltid en dag gamla. Min andliga hälsa är alltid dagsfärsk. Att jag var andligt var frisk för tio år sedan är ingen garanti för att jag är det i dag. Och den som för tio år sedan var sjuk, kan i dag vara helt frisk. Och den som likt de stora andliga kämparna känner sig själv vet att vi behöver ett långt liv för att i bästa fall i slutet hinna börja tillfriskna noetiskt.

Hur många gånger har vi gjort den här långa resan?

Kronologiskt kanske tiotals gånger, men liturgiskt ingen gång, ty där räknar vi inte i gånger utan i dag. Så länge det heter i dag.

Amen.
 

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar