.predikningar

Pingstdagen 

19 juni 2005

Johannes 7:37-52; 8:12

 

Kära Guds vänner!

I dag firar vi Pingstdagen som i Ortodoxa Kyrkan också är treenighetens söndag, troitse, en mycket stor helg i Ryssland. (I morgon, annandag Pingst är den helige Andes dag.) I dag krönes den kristna teologin med dess krona: treenigheten. I dag fästes också den kristna konstens tiara på Brudens panna: Rublevs treenighetsikon. Låt oss betrakta den! Låt oss bli betraktade av den! Och låt oss stiga in i den kärlek som är själva essensen i bilden: "Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och som tror på honom icke skall förgås utan ha evigt liv." (Joh. 3:16)
Om Rublev själv inte älskat skulle han inte ha kunnat måla bilden, ty "Den som icke älskar, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är kärleken." (1 Joh. 4:8) En Gud som inte är treenig kan inte vara kärlek, ty att inte ha någon att älska är helvetet. Och när två älskar förnimmer de genast närvaron av en tredje: själva kärleken. Som blir inbjuden till de två. Äkta kärlek utestänger inte, den öppnar, den inbjuder den tredje. Att älska ensam är inte möjligt. Att stänga ute den tredje är inte kärlekens innersta väsen. Kärleken är trinitarisk. Gud är kärlek. Gud är därför trinitarisk. Men det trinitariska uppenbaras i Skriften först när Gud har skapat ljuset, fästet och vattnet, jordens grönska, örter, träd, stjärnor, sol och himlakroppar, fåglar, kräldjur och däggdjur. Han uttalar sitt vrade och det blir. Han ser och det är gott. Men det är inte förrän människan skall skapas som Gud börjar resonera, inte befalla, inte tala. Detta återspeglas i dagens evangelium också när Jesus, den andra gudomspersonen, i respekt för människans frihet säger: Om någon törstar så komme han till mig och dricke! Det är ingen befallning, inget varde utan det är samma kärlek som en gång resonerade om människans skapelse till Guds avbild och likhet, till kärlek och frihet. Denna inbjudan till gemenskapens måltid i Terebintlunden hos Abraham, finns i början av Skriften, den finns på Rublevs ikon, i öppningen in i bilden och den ljuder i Bibelns sista bok: "Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig." (Upp. 3:20)
De tre änglarna lyssnar på varandra. Tre gudomliga ansikten är vända mot varandra, frågande, väntande och svarande. Händerna på ikonerna är viktiga. Faderns säger att allt det som Han skapat är gott. Men han verkar i vila. Min Fader verkar ännu så verkar också jag, säger Jesus i evangelierna. De vilande händerna uttrycker den kreativa paus som råder innan människan skapas. Människans gudomliggörelse är ännu inte klar. Hon är inte fullkomlig, hon är ett barn som ska lära sig att gå och tala, växa till och mogna. Avbilden är klar, men inte likheten. Därför verkar Faderns händer i vila, ty enligt Irenaeus är Sonen och Anden Faderns två händer. Dessa skall fullkomna människans, den gudomliga avbildens likhet.
Fadern, Sonen och Anden uppenbarar sig i GT stundom som änglar. Det sker när Herren besöker Abraham och Sara enligt 1 Mos. 18. Det sägs att Herren uppenbarade sig för Abraham. När han lyfte upp sina ögon såg han tre män, men han tilltalade dem som Herre. "Har jag funnit nåd för dina ögon!" står det. De talar både i pluralis och singularis. Men det är inte ett samtal mellan personerna utan med Abraham och Sara.
Det är bara i 1 Mos 1:26 som vi är inbjudna till det allra första konciliet, det interdivina konciliet, där Gud i tre hypostaser presenterar sin ekonomiska teologi: människans skapelse till Guds avbild och likhet, hennes återlösning genom Sonen och gudomliggörelse genom Anden. Vad samtalar de om och vad är konciliebeslutet? Jo, "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika." Det är det första. Människans väsen och dynamiska potential. Uppgiften diskuteras också: Att råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.
Uppgiften är enorm. Samma som Guds. Och sedan verkställs konciliebeslutet. "Och Gud skapade människan till sin avbild…till man och kvinna skapade han dem och han välsignade dem."
Han välsignade dem till frihet. Från Guds sida är respekten total. Hellre står han som tiggare vid själens dörr och knackar än bryter sig in och krossar människans frihet och integritet.
Det finns en sorg över samtalet. Och en aning förebråelse. Sorgen och förebråelsen är inbyggda i friheten, ty den kan ju missbrukas och då gråter den som gett friheten och den som missbrukat den, då finns förebråelsen hos den som gav friheten (vem har låtit dig förstå att du är naken?) och den som missbrukade (kvinnan du gav mig).
Människan är fri att gömma sig för Gud och mänsklighetens historia är historien om Guds sökande efter människan. Adam, var är du? Därav den sorgsna stämningen i samtalet. Gud vet vägen från skapelsen av den fria människan till återlösningen av henne till en ändå större frihet, när valet av kärleken är självklart, därför att hon lärt känna den trinitariska kärleken, när hon bebor den nya jorden, där theanderkratin (gudamänniskans styre) råder och när hon i de nya himlarna lovsjunger Fadern och Sonen och Anden i en aldrig upphörande lovsång.
Pasternak har utryckt Guds kenotiska ekonomi med följande ord: "Utan strid gav han upp alla under och allmakt, som om han bara haft dem till låns och var likasom en dödlig, lik oss." Dessa ord kunde ensamma tolka dagens tema som det gestaltas av hl Andrej Rublev.
I den kreativa pausen, vid det interdivina konciliet fattas beslutet att skapa människan, men också att återlösa henne genom Sonens fria lidande. Hans hand är aktiv på ikonen. Han pekar på kalken, den han i frihet skall dricka, i frihet om ock i förebråelse när han gråter över Jerusalem och i sorgen: Fader, om det är möjligt så gånge denna kalk ifrån mig. Kalken är det slaktade Lammet. Redan vid konciliet är Han slaktad, redan här är han i Getsemane. Han välsignar kalken: Låt oss göra människor till vår avbild. Kalken i Getsemane, det slaktade Lammet på Golgata är priset för människans resa till gudomliggörelsen.
Denna dag är en dag för tro. Guds tro på oss, Hans respekt för vår frihet och integritet, en dag när vi bör gå ut till hjärtats dörr och fråga vem som så försiktigt och sorgset knackar på vår dörr, som om det var en tiggare. Detta är den dag då Gud, Fadern, Gud, Sonen och Gud, den helige Ande vill komma och äta den eviga förbundsmåltiden med oss. Måltiden är evig, därför att den dukas i en kärlek som är prövad, bevisad och utgjuten. Någon större kärlek finns inte. "Ingen har större kärlek, än att han giver sitt liv för sina vänner." (Joh. 15:13) Den kärleken är alltid offrande kärlek, genom sann kärlek lyser alltid korset, ty Fadern är den korsfästande kärleken, Sonen är korsfäst kärlek och Anden är segrande kärlek." Bör inte alla tre ha korsmärkta glorior? Det lär vara så på vissa ikoner. Ty alla tre är vår frälsnings tjänare, såsom hl Johannes Chrysostomos säger. Och därför kan Jesus vidarebefordra samma till sina lärjungar: Var allas tjänare.
I dag sitter treenighetens hypostaser vid Rikets bord och håller eucharistins (tacksägelsens) måltid. Det finns en ledig plats vid bordet. Den platsen är vänd mot oss och det finns en öppning till bordet, till Rikets måltid. Om någon törstar, säger Jesus i dagens evangelietext och för att ingen skall tro att inbjudan bara gällde den sista högtidsdagen en gång så upprepas inbjudan i Uppenbarelseboken: "om någon lyssnar till min röst och öppnar dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. (Upp. 3:20)

Amen!

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar