.predikningar

Palmsöndagen

16 april 2006

Johannes 12:1-8


Dagens evangelietext är utmanande och avslöjande. Utmanande därför att ett före detta lik sitter vid en bjudning som den religiöst fanatiskt aktiva Marta ställt till med. Avslöjande därför att den en aning religiöst galna Maria ödslar dyrbar smörjelse på fötter och inte nog med denna galenskap: hon torkar fötterna med sitt hår. En händelse för Acta Diurna, Dagliga händelser -  den tidens kvällspress. Den startades av Iulius Caesar och bestod av handskrivna bulletiner som dagligen anslog på torgen. Denna händelse var ett klart fall för Acta Diurna, som senare kom att skriva mycket om detta slödder som om nätterna samlades och hånade allt som vanligt folk höll heligt. Indignationen var stor, förvåningen tilltog och myndigheterna anklagades för flathet mot dessa tillhåll.
   Men låt oss, i god ortodox anda, inte fördjupa oss i kvällspressens journalistik: den är politiskt korrekt sedan papyrus dagar utan låt oss i stället undra vad Tomas Tvivlaren, med böjelse för den sadduceiska sekularismen, tänker när han ser ett före detta lik sitta och sleva i sig av Martas goda mat. Borde han inte redan nu ha ropat: Min herre och min Gud! Jag tror, hjälp min otro!
   Det är ju inte så vanligt att före detta lik sitter vid middagar i ett fint borgerligt hem, även om det bebos av ett par en aning galna systrar. Tomas kanske inte var där! Den som tvivlar är inte angelägen om att gå på bjudningar, där Jesus är hedersgäst. Eller också var Tomas där och tänkte att Lasaros uppståndelse mer var ett uttryck för vår längtan än en verklig händelse. Kanske Lasaros inte hade varit riktigt död. Man har ju både hört från människor och läst i Acta Diurna om nära-döden-upplevelser.
   Det är utmanande att före detta lik sitter vid middagsbjudning. Och det är utmanande och stötande att det fortfarande finns människor som tror att detta har hänt och att det kommer att bli en ändå större bjudning i det himmelska Batania, där kristna, före detta lik, från alla tider, alla stammar, folk och tungomål skall sitta vid Abrahams stora middag, äta och fylla den stora salen, där miljarder gäster sitter, med doft av nardus. Hur stort är köket? Kommer maten verkligen att räcka, i all synnerhet som alla kristna inte är intresserade av socialt arbete, utan sitter dygnet runt vid Jesu fötter och njuter av himmelska dofter. Detta är utmanande och stötande för människan som utsett sig själv till gud och skapat människoriket, som styrs av mänskogudens hypostaser: de politiska eidoles, avgudarna, och mänskorikets heliga, vars namn dagligen kungöres i Acta Diurna.
   För oss ortodoxt troende är middagen, där före detta lik sitter och äter och njuter av både sällskap, goda samtal och god mat, ett härligt evangelium. Sällskapet är himmelskt och samtalen handlar om mänsklighetens största fråga: döden, katastrofen.
   Döden var Martas och Marias problem. De hade sänt bud: Herre, Lasaros är sjuk! Vi, som är här i dag, har också sänt bud till Herren: Jag är sjuk. Och inte bara jag utan även mina vänner. Herrens svar är vårt evangelium: Din sjukdom är inte dödlig, utan den kommer att leda till Guds förhärligande. Är inte det religiösa floskler? Människorna, som styrs av Acta Diurna, blir ju så upprörda över dessa bisarra föreställningar. Ett lärarfack vill förbjuda att sådant trams förkunnas i friskolor. Man får bara ha professionella och akademiskt utbildade lärare vid våra skolorna. Ja, står det inte till och med över porten till Uppsala universitet: Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större. När vi nu fått en värdegrund som utesluter, fördömer och utestänger sådana som inte tänker tillräckligt rätt, möjligen fobiskt fritt, borde vi då inte se till att alla tänkte rätt, eftersom det är större än att tänka fritt. Ty det fria tänkandet kan vara mycket kontraproduktivt: folk kan ju börja tro att före detta lik kommer att sitta vid en middag, dit alla möjliga inbjuds. Vad menar lärarfackets ordförande med att bara professionella och akademiskt utbildade skall få undervisa? Kommer troende att anses olämpliga för akademisk utbildning? Kommer de att utestängas från professionen? Så var det i Sovjet. Där var religionen en privat angelägenhet.
   Denna nardusflaska! Detta bröd som brytes och dock icke delas, som alltid ätes och dock icke förtäres. Denna nardus! Mänskorikets katastrof!

Var inte orolig, min tvivlande själ,

ty brödet skall räcka åt alla.
Låt nardusen flöda, du vet det så väl:
de fattiga hinner Han kalla,
dom har ni ju alltid, du själv är bland dem,
som bjudits till fest i den spetälskes hem,
där brödet och nardusen doftar

Kvinnan med nardusoljan är en av de stora förebilderna i evangelierna: enkel och okomplicerad i sin kärlek till Herren. Hennes handling får kosmiska dimensioner när hon bryter sönder en nardusflaska och smörjer Gud inför Hans död för världen. Men också huset, där detta sker, blir smort av doften, ja, för världens skull fastnar den i alla som är närvarande; även Judas mantel av oskapat mörker bär den levande Gudskunskapens doft genom världens natt till Jesu fiender.

”Än sen? Falska eller hederliga syften – i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad, och det gläder jag mig över”, utbrister Paulus i sitt brev till filipperna.

Jesu vision av denna enkla handling är ändå större. Han säger: ”Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne.”

Hur skulle man kunna dölja detta, ty det fastnar i alla trapphus och hallar!

När jag i slutet av 60-talet studerade teologi i Uppsala, fick jag vid bisarra seminarier i etik veta att de ryska neomartyrerna – om sådana nu råkade finnas – hade sig själva att skylla: ryska kyrkan hade vid revolutionens utbrott diskuterat liturgiska färger och rökelsedofter i stället för att sälja allt guld och ge åt det fattiga folket. Allt detta var sedvanlig ortofobi. Ryska kyrkan har varit ovanligt intresserad av liturgiska färger. Sanningen var den att man efter 300 år av förtryck från svensktinspirerat protestantiskt statskyrkosystem äntligen fått samlas för att välja en patriark i stället för att stå under ecklesiastikdepartementet. Och bröd fanns det nog så länge rökelsen doftade. Köerna skapades när man följde den socialt intresserade Judas recept: plundra alla kyrkor och dela ut åt de fattiga.
   Judas ömmade inte för de fattiga, även om de också kunde få en allmosa om han själv fick mest.
   Låt oss gå till Judéen, sade Jesus till sina lärjungar, enligt Johannesevangeliets 11 kapitel. Lärjungarna blev en aning rädda och sade: De vill stena dig, låt oss hålla oss på vår kant här. Utmana inte makten! Men Jesus säger: Jodå, dagen har tolv timmar. Den som vandrar i ljuset, han stöter sig inte, han förargas inte, för den är inte Jesus till en stötesten. Den som förargas över att det sitter före detta lik vid bordet, den vandrar om natten. Det enda möjliga ljuset han har är månskenet, som lånas från solen, det vill säga: kristet slagg, sekularistiska världsförbättrare och mänskorikets profeter, profetissor och gudar.
   Ja, vad tänker du om detta? Ska vi sticka ut hakan? Den som är utmattad av fastan kanske tänker i ödmjukhet: låt oss först få äta vid rikets bord. Men den tvivlande Tomas han utropar entusiastiskt: ”Låt oss gå med för att vi må dö med honom!”
   Men den som först vill stärka sig vid rikets bord med en god måltid, med de goda samtalen och med Uppståndelsen själv, säger klokt: Nej, käre Tomas, vi skall inte gå mot döden, vi skall gå mot livet! Vi går ju med Uppståndelsen. Och du Judas: Vi skall nog dela ut åt de fattiga, men just nu måste vi njuta av den goda måltiden, av Livets bröd, av Uppståndelsens dryck!
Snart doften av brödet som frambärs av Dig

skall fastna i trapphus och hallar,
och världen skall bjudas att följa den stig,
som alla till himmelen kallar,
där brödet och nardusen doftar.

Kyrkan är på resa hem till Rikets bord. Hon kallar alla att bryta upp och resa med, hon gör det inte bara med ord, utan genom att bära Kristi dödsmärken på sin kropp, genom att vara Hans kropp, hans smorda, men härliga kropp, vars ljus inte kan döljas, ty det är tänt på Golgata, där lidandets eld tänder korset till ett levande ljus. Evangeliet doftar och det lyser, överallt. Guds oskapade ljus brinner på Sions heliga berg och kan inte döljas.

Ära vare Ditt lidande, o Kristus! Ära vare Din uppståndelse, o Herre!
Hosianna Davids Son! Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn.


F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar