.predikningar

Saarna Pajalan kirkossa

23 lokakuuta 2005

Joh. 12:35-43
Jes. 2:2-5
2 Petr. 1:2-8

 


Jarhoisen kauppias Raution Jonne pruukasi sanoa, ette ”passa på!” Vanhaan aijan laukkuryssät tarkotit sammaa sanomalla: ”Pitkä mitta, halpa hinta!” Herran prohveetan Jesaijan tarjous oon vielä parempi: ”Tet kaikin, joila oon jano, tulkaa vetten tykö, joila ei ole rahhaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa, ilman rahhaa ja ilman hintaa, viiniä ja rieskaa!”
  
Tämän päivän evankeeljumitekstin sanoma oon aivan sama: Valo oon lyhyen aijan teän tykönä. Passapoo, marsikaa niin kauon ko oon valosaa. Passapoo ja uskokaa valhoon nyt ko se oon teilä käymässä. Sitte Jeesus meni niiltä piihloon. 

  
Vanhaa juutalainen tarina kertoo, ette Jumalalla tuli kerran pitkäksi aika. Sillon Paholainen meni sen tykö ja sano, ette alama konkale. Jumala sano, ette alama vain. Sitte se hunteerasi, ette mihinkhään hään menis piihloon, ettei Paholainen häntä löyä. Yks enkelistä sano sille, ette mene ihmisen syähmeen, ei se sinua sieltä hae.
  
Tästä vakavasta konkasta päivän evankeeljumissa oon kysymys. Ihmiskunta hakkee Jumalaa. Ei ole sitä kulttuuria eikä kanskuntaa, joka ei Jumalaa hae. Meän esivanheematki oon näilä rannoila ja vaaroila kontanheet pyhile kivile ja palvonheet pyhiä vaaroja. Suuret kulttuurikansat, kuten kreikkalaiset, koko Euroopan kehto, oon niin innokhaasti palvelheet jumalia, ette aposteli Paulus kymmenien pyhien temppelien lisäksi löysi alttarin, joka oli pyhitetty tuntemattomalle jumalalle, nähkääs, net aattelit: ”Kua tietää oonko meilä kylliksi jumalia, saattaa vielä olla joku, jota met emmä tunne.” 
  
Tämä oon sitä Jumalan konkkaa, josta vanhaa tarina ja päivän evankeeljumi puhuva. Jumala näyttäyty ja katoaa kautta koko ihmiskunnan histuurian. Ensimäinen konkka oli Eetenin paratiisissä ko Jumala haki ihmistä: ”Aatami-hoi, missäs sie olet?” Näin se oon huutanu ja sitte taasen menny piihloon. Passapoo! 
  
Muuseskhaan ei nähny Jumalan kasuvia. Jumala puhutteli Muusesta ensin valossa ko pensas oli ilmiliekissä. Jumalan sanoma oli sama: Passapoo! Lähe varsin Ejyptin maahan nouthaan minua kansaa. Mutta Muuses sano, ettei hään siihen homhaan sovi. Ei hään lähe. Sitte Jumala ilmesty Muusekselle pilvessä ja palavana tuuliaispuskana ja viimiseksi se meni pimehään piihloon ja puhutteli Muusesta sieltä. Näin Raamattu selittää, lukeakaa itte toisesta Muuseksenkirjasta.
  
Muuses oli Jumalan mies, eikä sekhään oikein jaksanu uskoa. Näinhään prohveetta päivän tekstissä mainooki: Kuas meän saarnaa usko ja kelles Herran käsi paljastu? Vielä värremäksi asia muuttuu ko rohki kuuntelee sanoja, joita evankelista muistuttaa: Ei net saattanheet uskoa: hään (siis Herra) oon sokassu niitten silmät ja paatuttannu niitten syämet, ei net näe vaikka niilä oon silmät, ei net oivala vaikka syän takkoo niitten rinnassa. Jo niile vain kannattaa hokea, ette passapoo. 
   Meän silmät panhaan kiini ja meän syämet panhaan tukhoon, mutta silmät auasthaan kans ja syämen ovensaranat voijelthaan joskus. Sitä sanothaan etsikkoaijaksi. Jumala mennee joskus piihloon, joskus met sen löyämä ja joskus se tullee itteki framile. Passapoo! Mitta oon pitempi ko koskhaan ennen ja hinta halvempi ko halpa. Muuseksen kautta annethiin lain mitta, mutta armo ja tottuus oon tulheet Jeesuksen Kristuksen kautta, sannoo sama Juhannes. Eli: lain mitta oon täytetty ja armo oon ilmanen. Mutta ei Jumala kethään pakota. Se oon luonu meät aivan täyelisesti vaphaiksi. Se ei ees tyrkytä.
  
Mistäs met sen tiämä niin justhiinsa? Milläs met tohima mennä sanhoon, ette asia oon näin? Ettei kävis ko mulle ko mie kerran olin pitäny saarnan Pajalan hoitosentraalila ja painoin oven kiini, mie kuulin ko Miina sano ette: ”Mithään se tuola meinasi?”
  
Näin sanothiin Jeesuksen aikanaki. Siksi Juhannes vastaa siihen ja sannoo: ”Jesaija saatto sanoa ko se oli nähny Herran kirkhauen.”
  
Jesaijan tieto oli paljon syempää ko mitä se oli läksyinä oppinu. Sen tieto oli kantapään kautta saatua. Se oli saanu sen kokemuksen kautta. Se oli nähny Herran kirkhauen ja se oli pölästynny villisti, mutta enkeli oli evankeeljumin hiilelä koskettannu sen huulia ja sanonu: ”Katto, ko tämä oon huuliasti kosketannu sinun syntisti oon poistettu.”
  
Vaikka tämän päivän evankelista Juhannes oon niin oppinu mies, ette sen evankeeljumia ei taho käsittää milhään, niin sekhään ei selitä mithään rippikoulussa opittuja ulkoläksyjä. Sen Jumaluusoppi oon kantapään teolokiiaa. Ko se kuulee mitä Jesaija sannoo, se sannoo: Samma här! ”Met näimä sen kirkhauen, met näimä aivanko ainuan pojan Isänsä kirkhauen, ja se oli täynä armoa ja tottuutta.”
  
Tämä kantapään Jumaluusoppi on Kirkon perusta. Jeesus sano kerran, ette tässä roikassa oon semmosia, jokka ei näe kuolemaa ennen ko Jumalan valtakunta tullee näkyväksi. Ko se oli sen sanonu se otti Peetryksen, Juhanneksen ja Jaakopin ja vei net korkealle vaarale, jossa sen kasuet kirkastuit aurinkoa kirkhaamaksi ja sen vaatheet oli kakkia maalista valoa valkeamat. Ääni sano: Tämä oon minun rakas poika, kuulkaa häntä! Passapoo! Pojat opit sielä kantapään kautta tuntheen Herran kirkhauen. Joka sielä ei ole käyny, ei se taija tietää mitä pojat olit nähneet. Ko mie olin Muodoslompolossa pappina, mie kohtasin vanhoja muoria, jokka olit kohahneet Raattamaan Jussan. Mie en hoksanu heiltä kysyä, mikä oon se valo, joka heistä loisti. Mie piän, ette se oli sitä kantapään kristilisyyttä, josta met tämän aijan raukat olema vain kuuloja kuuhleet ko Jumala oon menny piihloon. Ko vain ei olis siirtäny kynttilänjalkaa kokohnaans poijes meän Ruottin maasta, jossa ihminen oon julistettu Jumalaksi. 
  
Kautta aikojen ihmiset oon nähneet valon, josta evankeeljumi puhu. Oon olemassa kahensorttista valoa. Yks oon luotu. Jumala sano: ”Tulkhoon valkeus ja valkeus tuli.” Sen valon kaikin näkevä ko aurinko nousee. Toinen valo oon luomaton, se tulvii Jumalasta ja oon se kirkhaus, jonka prohveetat, apostelit ja kaikki kantapään kristityt oon kohahneet.
   
Tämä kirkhaus oon ihmisessa armon kautta ja saattaa joskus ilmetä valona, niin ette kasuet kirkastuvva. Niinhään meile oon aina opetettu: ”Minun omhaisissa mie halvaan vaeltaa ja minun omissa mie halvaan asua.”
  
Kaks Herran ommaa, jokka itte oon nähneet valon ja loistanheet mailmassa, puhuttelevva meitä tämän päivän luetuissa tekstissä: Jesaija ja Peetrys.
   Jesaija huutaa: ”Tulkaa kaikin, tet Jaakopin omhaiset, lähemä kulheen Herran valossa!”
  
Peetrys ohjaa meitä valon tielle, jolle met pääsemä armon ja rauhan kautta. Armo ei ole mikhään käräjäsana, se on Jumalan luomaton valo, samoten ko rauha. Ja ko met sen valon sama met opima tuntheen Jumalan ja Herran. Tämä sana TIETO oon kreikaksi, ginosko ja hepreaksi jaadaa. Net tarkottava justhiinsa kantapään kautta saatua tietoa ja tuntemista. Näitä sanoja, kuulkaas, käytethään Raamatussa ko on kysmys vaimon ja miehen fyysisestä yhtymisestä. Jumalan tunteminen oon Jumalan kans yhtymistä uskossa Pyhän Hengen kautta. Näin met opima tuntheen Herran. Se oon syvvää tuntemista ei ulkopuolista. Se oon aivan ko aviopolen tuntemista. Jos joku kyssyy multa kunka pitkä minun vaimo oon, jonka kans mie olen eläny yli neäljäkymmentä vuotta, mie en tiä. Mie en tunne sitä sillä laila. Jumalaa met emmä opi tuntheen riittaamalla triangelia niinku rippikoulussa. Met opima tuntheen Jumalan yhtymällä hänheen, ja se yhtyminen tekkee meät osalisiksi Jumalan luonosta.
  
Jumalaa ei ymmäretä, Jumalaa mainothaan.
  
Voi mahoton! Ihminen pääsee osaliseksi Jumalan luonosta. Tet kuulitta oikein. Ja Jumalan luonto oon armoa ja rauhaa. Näin kirkhaus päässe ashuun meihin. Se oon piilossa meissä. Se oon aare, kätkettynnä saviastihaan. Ei ees Paholainen hoksaa lähteä hakheen Jumalan luontoa meistä. 
  
Peetrys antaa meile kantapään läksyn ko se innottaa meitä lissäähmään voimaa uskhoon, ja uskhoon kantapään kautta opittua tietoa, ja tiethoon liimakka ittehillintä ja ittehillinthään kärsivälisyyttä ja kärsivälisyytheen pistäkää tervettä Jumalanpölköä, joka johtaa veljelisheen huolenpithoon ja ko huolenpito kasuaa, sitä saapiki sanoa rakhaueksi. Ja Juamala oon rakhaus, se oon kans Jumalan luontoa, se oon kirkhauesta kirkhain.
Passapoo! Tulkaa tekki fölhjyyn! Ja jokka jo oletta följyssä: ei muuta ko painelkaa menheen, kohta usko muuttuu näkemisheen!

Aamen.

Isä Benedikt

Tillbaka till Predikningar