.predikningar

Ortodoxins andra seger

27 mars 2005

Markus 2:1-12

 

Hl Gregorios av Palamas (1296-1359) var son till en högt uppsatt ämbetsman i Konstantinopel. Han var en mycket begåvad ung man och skulle ha haft en lysande karriär framför sig i det kejserliga hovet, men han lämnade världen som 20-åring och begav sig tillsammans med två av sina bröder till det heliga berget Athos i norra Grekland. Där blev de lärjungar till en hesychast (=den inre tystnadens mästare). Också hans två systrar och hans mor, som blivit änka, bosatte sig i kloster.

   Gregorios’ insats i den långa och sega striden med munken Barlaam har varit av så avgörande betydelse för den Ortodoxa Kyrkan att den andra söndagen i Fastan firas till minne av honom. Denna söndag kallas också för ortodoxins andra seger. Förra söndagen firade vi ikonförsvararnas seger över ikonoklasterna (=Ikonförstörarna). 

   Gregorios’ motståndare, den italienske munken Barlaam, hade påverkats av den västliga teologin. Barlaam avvisade den ortodoxa uppfattningen om nådens ljus som upplyser den inre människan och som också kan visa sig som Guds oskapade ljus såsom på Tabor, där Guds rike visade sig för Petrus, Johannes och Jakob, just som ett oskapat ljus. Barlaam förnekade att det var möjligt för en kristen att i bön och fasta skåda detta ljus, ja, bära det inom sig så att det rent av uppfattas av andra människor.

   Barlaam försökte sprida Abelards läror om att endast det som kan bevisas på förnuftets grunder är sant. Han försökte också få den ortodoxa kyrkan i Thomas av Aquinos villfarelser om att Gud bara är ett väsen och att det inte finns någon skillnad mellan Hans väsen och Hans energier. Han hävdade att ljuset på Tabor var skapat, materiellt, färgad luft.

   Gregorios och hans vänner på Athos bevisade både genom lära och liv att man med världsliga filosofiska spekulationer inte kunde finna Gud, utan genom att rena sin själ i tystnad, bön och fasta. Det är möjligt att få del av det himmelska ljuset, inte Hans väsens ljus, som är ouppnåeligt, utan av det verksamma, oskapade ljus som omger Hans väsens ljus. Guds etiska och nådefulla energier beskriver Jesaja som ”HERRENS Ande vila, vishets och förstånds Ande, råds och starkhets Ande, HERRENS kunskaps och fruktans Ande.” (Jes. 11:2). Denna Spiritus Septiformis lyser också framför Guds tron i Uppenbarelseboken. Den sjuarmade ljusstaken är en symbol för Guds andar, Hans verksamma och oskapade energier.

   Gregorios slog med kraft tillbaka den barlaamska villfarelsen och därför firas denna söndag till minne av honom.

   För min egen väg till ortodoxin hade Gregorios av Palamas en helt avgörande betydelse. Det himmelska ljuset kände jag till från mitt Tornedalen. Bitarna föll på plats. Här hittade jag mitt andliga hem.

   Gregorios finns också representerad i Filokalia, den ortodoxa kyrkans textsamling från fornkyrkans tid till medeltiden.

Paralyserad av synd

 I dagens evangelietext får vi en konkret undervisning om att nåden är en kraft från Gud. Vi möter en av synden paralyserad man. 

Jesus kom till sin egen stad, Kapernaum, där han hade en fast punkt och varifrån han verkade.

    Ryktet om att han kommit hem spreds snabbt i den lilla staden och man bar fram en som var förlamad, paralyserad, en som totalt hamnat fel i livet. Därför börjar Jesus med att bota Hans själ och ande: Dina synder är dig förlåtna. 

   Hamartia är det grekiska ordet för synd och betyder: att missa målet, hamna helt fel. Mannens själ och ande är så sjuka att kroppen slutat fungera. Jesus börjar med att förlåta denna synd. 

   Även där fanns ”barlaamiter” som genast ifrågasatte nådens konkreta verk.

   Jesus såg mannens inre. De religiösa experterna såg ingenting annat än ett kyrkligt religiöst fel bli begånget. ”Han hädar!” Vem är han? Som förlåter synder. Det är ju bara Gud som kan göra det. Och Gud brukar göra som vi vill.

   Jesus såg igenom dem. Varför tänker ni onda tankar i era hjärtan? Vilket är lättare: att säga att synderna är förlåtna eller att säga ta din säng och gå?

   För tungan är det lika lätt att säga båda fraserna. Och religionen är verkligen mycket fraseologi, ett Guds liktåg. Människor inte botade, utan far illa och blir sjuka.

   Evangeliet om Guds rike är inte ord utan kraft, säger Hl aposteln Paulus. I dagens evangelietext möter vi de orden i verkligheten. Det finns en kraft i evangeliet om riket. De lama kan gå. De blir friska till sin själ och sin kropp. Evangeliet talar till hela människan, till alla sinnen och till alla jordens folk.

   Guds oskapade energier förvandlar hjärtan dagligen över hela världen.

   Folket i Kapernaum prisade Gud för att denne gett människorna en sådan makt. Den makten är kvar på jorden. Den är missbrukad och förvrängd, men den finns kvar. Rätt använd löser syndaförlåtelsen paralyserade själar och är en läkande kraft i alla tider. Så också för oss i dag. Därför ber vi genom våra gudstjänster: Herre förbarma dig. Och därför ber vi ortodoxa kristna varandra om förlåtelse.

 

 F. Benedikt

 

Tillbaka till Predikningar