.predikningar
 

Den lame mannens söndag

Joh 5:1-15


1Sedan inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. 2Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har fem pelargångar, 3och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. 5Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. 6Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom: ”Vill du bli frisk?” 7Den sjuke svarade: ”Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig.” 8Jesus sade till honom: ”Stig upp, ta din bädd och gå.” 9Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.Men det var sabbat den dagen, 10och judarna sade till honom som hade blivit botad: ”Det är sabbat. Du får inte bära på din bädd.” 11Han svarade: ”Den som gjorde mig frisk sade åt mig att ta min bädd och gå.” 12De frågade: ”Vem var det som sade åt dig att ta den och gå?” 13Han som hade botats visste inte vem det var, för Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. 14Efteråt fann Jesus honom i templet och sade till honom: ”Du har blivit frisk. Synda inte mer, så att det inte händer dig något värre.” 15Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Joh 5:1-15

Vad är det frågan om
, utbrister vår helige fader Johannes Chrysostomos inför dagens evangelietext. Vilka hemligheter finns gömda i denna berättelse? Sådana här ting berättar man väl inte för skojs skull!
   Evangelisten Johannes berättar om sju olika under som Jesus gjorde:
1. Han förvandlade vatten till vin vid bröllopet i Kana (2:1-12)
2. Han botade sonen till en tjänsteman (4:46-54)
3. Han botade en lam man vid Bet
hesda (5:1-15)
4. Han mättade 5000 män (6:1-14)
5. Han gick på vatten (6:15-21)
6. Han botade en blind man (9:1-41)
7. Han uppväckte Lazaros från de döda (11:38-44)  
   Även Johannes Döparen undrade hur han skulle tolka det Jesus gjorde och lärde.
Han ”fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” Jesus svarade dem: ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull” (Matt. 11:2-6).
   Evangelisten Johannes vill med berättelsen om de sju undren visa att Jesus är Messias, den utlovade, och att Herrens sjuformade Ande är över Honom, såsom Han själv vittnar i Nasaret: ”Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren” (Luk. 4:18).
   Redan Jesaja såg detta och han utropade: ”Han är fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande” (Jes. 11:1-2). Den sjuformade Anden svarar mot de under Han gjorde, ty Han är Herren, Gud av Gud, ljus av ljus. Han är densamme i går, i dag och i all evighet. Samme Johannes, som blev vittne till de sju undren, såg också in i himmelen, han såg tronen, framför vilken ”sju facklor brann framför tronen, det är Guds sju andar” (Upp 4:5).
   Gud hade bestämt de religiösa högtiderna och Jesus besöker en av dem, Siwat, veckofesten, pingsten. Själva högtiden är en skugga, en typos för, en bild av Sonen, av Kristus, vilket framgår av den 4.e versen - som saknas i Bibel 2000: – ”väntade på att vattnet skulle röras, ty en ängel steg ner i dammen en viss tidpunkt och rörde upp vattnet så att vem som  helst som först steg ner sedan vattnet satts i rörelse, blev frisk från vilken sjukdom den än led av.” Kristus är den som rör upp vattnet, Kristus Ordet. Men ordet utan Anden är dött. Sonen stiger ner i dopets vatten. Han behöver inte helgas i vattnet, utan Han helgar vattnet. Bethesda var dammen, där offerlammen tvättades. Där offerlammet är tvättat, där är vattnet i rörelse, det är helgat vatten, helgat av Andens nåd.
   Bethesda är platsen, där undren sker och där offerlammet tvättas. Nu är Han offerlammet, den som offras och den som offrar, eftersom bara ett enda prästämbete finns kvar efter Golgata: Melkisedeks, Kristus prästen.
   Betehsda  är platsen för undret. Jesus är personen som undret är knutet till.
   Vid Bethesda fanns en lång kö. Man kunde bara stiga
ner när vattnet rördes. En åt gången. Och man måste ha hjälp. Den lame mannen är ensam. Med Kristi nåd är det annorlunda. Den tar inte slut och dess kraft minskar inte även om hela världens människor kom på en gång. Var och en har fri tillgång till nådens tron.
   Vid Bethesda skedde undret genom en ängels förmedling. Kristus är den ende förmedlaren mellan Gud och människa.
   Vid Bethesda blev man fysiskt friskt.
   Kristus ger oss andlig hälsa och evigt välbefinnande med början i dopet. Gud kan fortfarande bota människor till kropp, själ och Ande. Vi minns stora onsdagens oljesmörjelse, då vi sju gånger blir smorda till helande av kropp och själ och Ande.
   Vill Du bli frisk? Hl Johannes Chrysostomos säger att de gudomliga orden är en skattkammare, full av läkemedel som kväver högmodet, den liderliga elden, girigheten, medicin som hjälper oss att vänta i 38 år på hälsa, det finns medel för att öka vår glädje och vårt tålamod. Så är vår text ett stort evangelium för alla som kämpat länge, sett andra bli friska, sett andra nå framsteg på helighetens väg, men själva blivit liggande i ensamhet, utan hjälp. Han ger inte upp, trots att de 38 åren kastar en mörk skugga över hans liv och framtiden tycks lika mörk, ty han har ingen som hjälper ner honom i Bethesda. Så blir själva lidandet, sjukdomen en välsignelse. Herren kommer till den lame mannen och säger: stig upp, ta din bädd och gå!
   Mannen gör så, utan att förstå vem han får hjälp av. Fadern verkar ännu, så ock Sonen och Anden.

f. Benedikt

Tillbaka till Predikningar