.predikningar
 

Korsets söndag 34Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. 35Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det. 36Vad hjälper det en människa att vinna hela världen om hon får betala med sitt liv? 37Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? 38Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom skall också Människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna.”
1
Och han sade: ”Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Guds rike komma med makt.” Mark 8:34-9:1

På förlåtelsens söndag ställde vi frågan varför vi fastar och fann svar hos de ortodoxa fäderna. Vi fastar, inte av medlidande med Gud, utan för vi ska lära känna oss själva. Vi fastar inte heller på grund av Kristi lidande eller kors, ty Herrens lidande inte alls är någon anledning till vare sig fasta eller sorg, utan hellre till glädje och jubel. Jag bekänner korset därför att jag känner uppståndelsen.
   Detta betyder inte att vi under fastan glömmer Kristi lidande eller Hans kors. Mitt i fastan firar vi denna korsets söndag. Efter det att vi under de tre första fasteveckorna varit fokuserade på vad som rör sig i vårt inre och förmodligen blivit nedslagna, rent av förtvivlade, lyfter Kyrkan i dag fram Kristi kors, som varje kristen människa, vars hjärta blivit upplyst av korsets nåd, bekänner, därför att hon sett uppståndelsens ljus och därför omfamnar och kysser Kristi kors, genom vilket de sorgens, ångerns och förtvivlans tårar vi fällt under de gångna veckorna i dag på korsets söndag avtorkas, då vi bakom slöjan av tårar ser dödens bojor krossade, och graven förvandlad till uppståndelsens källa.
  Korset kallas paradis, och graven uppståndelses källa, då vi inte kan nå uppståndelsen från de döda utan att först vila i graven. Det kallas paradis, ty korset är vattnat med blod och med vatten. Det har i spruckit ut i blom och blivit Livets träd som står mitt i paradiset.
   Vi prisar Kristi ärorika kors, vi ärar spikarna, det heliga spjutet, röret och törnekronan. Vi ropar: var hälsat kors, ty Du bär Livet. Var hälsat kors, ty Du är paradisets port och Livets träd, Du är de troendes pelare och Din Kyrkas mur. Genom Dig har förbannelsen vikit från Adam och dödens makt är bruten. Du har lyft oss från jordens grus till himlens salighet. Du är segertecknet och Du fördriver alla onda makter och krafter, Du är martyrernas krona och de heligas sanna prydnad, Du är frälsningens hamn och endast genom Dig, du Kristi kors, kan världen bli benådad.
   Hur skulle vi då kunna blygas för uppståndelsens aldrig sinande källa? Hur skulle vi kunna låta bli att bekänna korset då vi känner uppståndelsen? Hur skulle vi kunna låta bli att gå när Herren kallar både sina nära lärjungar och allt folket för att ge sin dyrbara undervisning i korsets teologi? Hur skulle vi kunna låta bli att följa honom, även om vi måste låta vår ära trampas ned av ett trolöst släkte och gudlöst släkte?
   Varför skulle vi inte försaka oss själva och ta korset på oss om korset är paradiset? Det är ett paradis, därför att det leder bort från narcissismens helvete, där till och med vår nästa upplevs som ett hotfullt helvete.  
   Ja, jag följer dig, om också på avstånd som Petrus. Jag följer dig därför att Du med kärlekens blick har tänt en eld i mitt inre. Jag dras åt många håll. Ja, jag är rädd för detta trolösa släkte! Ja, jag blyges vid världens koleldar, men du vet att jag har dig kär. Du vet allt vad i mig är. Du vet att jag har dig kär. Bakom fastans slöja av tårar ropar jag: Ta emot mig som Du tog emot den ångrande Petrus! Kalla mig som Du kallade Saulus som förföljde Dig! Hör mig när jag med Tomas ropar: Min Herre och min Gud!
   I dag på korsets söndag, mitt i den Stora och Heliga Fastan, lyfter vi blicken och låter Korset kalla oss alla att med frimodighet bryta upp, att ta korset på oss och följa med på Kyrkans resa i korsets tecken, inte bara i ord utan som Hans uppståndelses kropp, bärande Hans dödsmärken. Låt oss göra detta lika frivilligt som Herren själv när Han steg upp på korset för att i sin kropp försona världen med Gud.
   Resan är betald, men det finns en personlig kostnad som vi själva måste stå för: vi måste betala med en fri viljeakt att vända om. Priset för biljetten är satt av Herren: att mista sitt liv för Herrens och evangeliets skull! Att mista sitt liv betyder att inte förverkliga ”hjärtats uppsåt som allt ifrån ungdomen är ont” (Gen 8:21). Den sanna fastan är en stämplad biljett för resan under vilken vi tar korset på oss och tillhör det sällskap ”som hör Kristus Jesus till och som har korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser” (Gal 5:24). Vi väljer döden från egot för att vinna vår person. Vi väljer döden för att vinna livet.
   Denna resa bevarar vårt liv. Vår tids människa sätter allt sitt hopp till sitt enda liv på jorden. Hennes enda stund är denna. Hon måste vinna detta liv utan tanke på kostnad och risk: att betala med sitt kommande liv, att ta skada till sin själ, obotlig skada, ja, förlora sin själ. Och när hon har tagit skada? Vem ska bota henne? När hon har förlorat sin själ? Vad kostar den om hon vill köpa tillbaks den? Hon har sålt den för en linssoppa! Hon har gett ut den för fåfäng ära! Men vad vill den ha som nu äger hennes själ? Inget mindre än människan själv, ty hon är sin själ. Hon har inget att betala med! Och sin broder kan ingen broder förlossa, säger ordet. Det betyder att inga idéer, inga ismer, ingen politik, inga konsulter, inga terapeuter och inga reformer, revolutioner eller utopier kan lösa ut hennes själ. Inte heller bota den obotligt skadade.
   I dag betalas priset: Kristi kors! I dag finns en lösensumma: Hans blod!
   I dag förvandlas korset till ett ljus som Kristus bär genom dödsriket för att söka de förlorade i dödsrikets trapphus och hallar, i alla vrån och skrymslen.
  I dag tar vi inte bara korset på oss, vi tar det också i handen och bär det ner i vårt hjärtas skrymslen och vrån för att Han som är världens ljus skall få upplysa oss om vår synd. För den resan krävs mod och tillit. Mod därför att det inte är lätt att konfronteras med sig själv på djupet, tillit för att den Nåderike håller oss i handen på den nödvändiga resan. Det är lika bra att möta vårt mörker här i tiden, ty en gång skall det oskapade Ljuset avslöja allt.
   Resan ner till oss själva är också en resa upp till Tabors ljus och upp till Jerusalem.
   Tror du inte så vet att det även i dag står några här som inte skall dö utan att ha sett Guds rike komma i kraft. Även i dag finns de som varit på Tabors berg och sett det oskapade ljuset och som från himlen fått 

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar