.predikningar
 

Saarna meänkielelä
Kirunan kirkossa
11.3.2012

Lyykkaksen evankeeljumi 11:14-26Tämän kolmanen paastonaijan pyhän asianna oon ”Taistelu pahan valtaa vasthaan”.Päivän evankeeljumista met havattemma, ettei Jeesuksen aijan ihmiset tiehneet kuka oli pahan kellokas ja kuka ei. Net jopa syytit Jeesusta, ette hään oli Pelsepyylin, pääpaholaisen trenki ja ette se kyöräsi pahoja henkiä ihmisestä sen avula ko Jeesus paransi mykän. Jokku olit eppäilevällä kannalla ja halusit tietää ketä Jeesus juovatti ja vaait siksi merkkiä taihvaasta, mutta taivas oli vaiti, ei sieltä tullu vastausta ko vastaus oli likempännä ihmisiä ko net luulit. Niinhään pyhä apostooli Paylyski sanno preivissä roomalaisile, ettei tartte nousta taihvaasheen eikä astua alas tuonelhaan, vastaus oon likempännä: se oon Sana, joka oon tullu ihmiseks, Jeeus Kristus, Jumala ja ihminen. Jumalanna hään tiesi mitä ihmisillä oli mielessä, kuten met kuulima evankeeljumissa. Jeesus oli myös opettaja ja mestari. Hyvänä petakookina se freistasi selittää, ettei hyvät teot, niinku mykän parantaminen, saata olla Peelsepyylin noituutta. Jos se alkas paranthaan mykkiä, niin se toimis omia intressiä vasthaan. Sitte se paljastaa asian, joka melkein kumoaa tämän päivän teeman: taistelu pahan valtaa vasthaan. Jeesus ei puhu pahan vallasta, se puhhuu Saatanan valtakunnasta ja Jumalan valtakunnasta. Nämät kaks valtakuntaa oon vastakkaa. Kumpikhaan näistä voittaa? Molemilla oon linnansa, ja molemat oon vahvat, mutta Jeesus oon näistä vahvempi: se voitti pahan, riisu sen asheet ja otti siltä varustheet. Tässä taistelussa ei saata olla neytraali. Ei auta sanoa, ettei ole Jeesusta vasthaan, häätyy mennä seishoon hänen puolela, näessi, joka ei ole Jeesuksen puolela aktiivisesti, se ei ole neytraali, se oon häntä vasthaan. Eikä riitä pelkkä kertahyökkäys. Häätyy olla Jeesuksen kans kokoaamassa. Tämä hengelinen sota muistuttaa tavalista sottaa: ko hyökkäystavote oon saavutettu, alkaa puolustus. Jos viholinen sen valtaa takasi, asia oon värrempi ko ennen tavotheen valtaamista. Vastustaja harhailee, se ei tiä mitä tehä, ja päättää siksi lähteä takasi ja jos ihminen ei ole päässy pyhityksen tiele se joutuu seittemän kertaa pahemphaan tilhaan.
   Näin Jeesus freistasi opettaa ihmisiä monessa asiassa ja joskus se lisäsi, ette ko pyhä Henki tullee niin se selittää vielä ja kirkastaa mitä hään oon tarkottannu. Pyhä Henki tuli ensimäisenä helluntaipäivänä ja oon kirkon perintheen, hengelisten isien ja äitien kautta opettannu ja kirkastannu pahan asiataki.
Tinka pahan prupleemista sai jatkon ko pyhä Henki tuli kirkon ohjaajaksi ja kirstityn kotiopettajaksi ja se tinka ei ole vieläkhään loppunu, eikä varmasti lopu ennen ko Uusi maa ja uuet taihvaat luothaan joissa pahhaa ei ennää ole.
Tinka asiasta oon ollu kirkonsisänen tinka. Ateisti ei tartte asiasta tingata. Täyele ateistile paha oon vain yks turhuuen osa. Dostojevski sano, ette jos Jumalaa ei ole kaikki oon sallittua ja luvalista. Sitte oon ihmisiä, jokka ei ollenkhaan näen pahan prupleemia muuten ko rakentheelisenä puutheena, stryktyyriasianna. Se näkemys oon vallitteva meän aikana. Paholaisen ja Jumalan valtakunnan rajale haluthaan rakentaa kolmas valtakunta. Se ei onnistu. Joka ei ole myötä se oon vasthaan.
Jokku uskonot ja filosofiit meinaava, ette paha oon vain silmänkääntöä. Jumalan ulkopuolela ei saata olla mithään ja jos paha oon toelinen niin silloin paha oon Jumalassa ja ko se oon mahoton niin pahhaa ei saata olla, se oon silmänkääntöä. Tätä käsitystä vasthaan oon niin sanottu kaksjakonen aatos: Jumala oon ikunen ja paha oon ikunen. Net oon aina olheet rinnakkaa.
Pahan olemassaolon kieltäminen oon tieten mahotonta. Sitä oon kaikkialla mailmassa, likelä ja kaukana. Paha ei kulje valtioitten eli ihmisten välissä. ”Mailma oon Paholaisen vallassa”, sannoo rakhauen apostooli Juhanes (1 Juh 5:19). Se kulkee kaiken läpi. Isä meitän-rukkouksessa met sanoma: pelasta meät pahasta. Jeesus puhhuu päivän evankeeljumissa Saatanan valtakunnasta. Juhanes sannoo ”Paholaisen vallassa!” Tässä oonki kristinuskon vastaus siihen ”mitä paha oon”: pronomeni oon väärä. Kysymys kuuluu: Kuka oon paha, ei mitä se oon. Ko Jumala oli luonu kaiken se näki, ette kaikki mitä hään oli luonu olu hyvä. Paholainen oon JUmalan luoma enkeli, jolla oon monta nimeä, yks oon Lyysiferi, joka tarkottaa ”Valonkantajaa!” Se oli yks korkein Jumalan enkelistä, jolla oli vaphaus palvela Jumalaa eli ei. Paha oon henkilökohtanen vapa päätös nousta Jumalaa vasthaan. Pahan alkuperä oon luotujen olentojen vaphaus. Siksi sitä ei saata selittää joksiki pakoksi, eli kasvatuksen syyksi. Net, jokka selittävvä pahan johtuvan vanhemmista, yhteiskunnan rakentheesta, kasvatuksesta, koulusta eli mistä muusta vain, niitä sanothaan teterministiksi, mikä tarkottaa, ette pahale oon muu syy ko vapa valinta. Ensimäinen teterministi oli Aatami. Se ei vastanu omasta teosta, se sano, ette ”tuo vaimo, jonka sie mulle asetit rinnale!” Aatami kieltää vaphauen. Se oon luomakunnan syy, vaimon vika ja – Jumalan – ko se anto vaimon hälle ja se käski, ette ota tuosta puusta. Sen jälkhiin ihminen oon Paholaisen vaikutuksen alanen. Ihminen sai kolme viholista: Paholaisen, mailman, joka oon Paholaisen vallassa ja oman lihan, ittensä, josta Paholainen löytää liittolaisen.
Tämä oon kuiten kristinuskon vasthaus: pahhaa ei ole ilman pahantekijöitä, häijyyttä ei ole ilman häijyjä.
Nyt oon paasto. Met seuraama Jeesusta, joka mennee ylös Jerusalemhiin hyökkäähmään viimistä viholista vasthaan ja riishuun sen ashiesta. Jeesus oon kiveliössä kestäny Paholaisen viekottelun. Se työntää poijes maalisen vallan ja jäljelä oon viiminen viholinen: kuolema. Sen hään tekkee ristinkuolemalla ko se astuu Tuonelhaan ristinkynttilä palavanna käessä ja hakkee sieltä ihmiset poijes. Vanhaa hymni sannoo, ette ko Paholainen havettee, ette Kuoleman valta oon löyty ja Tuonela tyhjenetty se rääkkyy kauhuissa, ette kukas hältä varasti sielut.
Met seuraama nyt Jeesusta kohti Kolkattaa ja hautaa, ylösnousemusta. Elämä saapi tarkotuksen ylösnousemuksessa. Sitä met ootama. Paasto oon oottamisen aikaa. Se oon kevän aikaa. Olettkos aatelheet, ette Suuri ja Pyhä Paasto ei ole syksylä ko lehet kellastuvva ja luonto pannee maata, ei se ole talven aikana ko kaikki oon jäätynyttä ja kylmää. Paasto oon kevvilä. Paasto oon katumuksen kukka. Paasto oon valon oottamista ja aikaa. Passo oon aijan pyhittämistä, se oon kirkasta nöyryyttä. Se oon valphautta, vaphautta ja syvvää iloa. Se antaa hengelistä voimaa. Ko opetuslapset kerran kysyit Jeesukselta miksi het ei saattanheet parantaa kaatumatautista poikaa Jeesus vastasi: tämmöstä saattaa vain tehä paaston ja rukkouksen kautta.
Met menemä nyt ylös Jerusaalemhiin. Met seuraama Herraa hänen tielä Mutta met hääymä muistaa sen, ettei Kristuksen kärsimisen takia tartte paastota, se oon ilon ja riemun asia. Kyrillos Jerusalemmiläinen, joka eli kolmesattaaluvula, sannoo: ”Mie tunnustan ristin ko mie tunnen ylösnousemuksen!” Herran kärsimys ja hänen risti oon Jumalan valtava pelastuksen suunitelma voithaan Paholaisen, riishuun sen asheista, jota Jeesus itte päivän evankeeljumissa kuvvaa. Risti ei ole vain roomalaisten piianakampe. Ei Kristus ollu mikhään roomalaisen vääryyen ja julmueen passiivi uhri, ei hään ollu ees mikhään sankari jota häätyy kunnioittaa sen opetuksen ja elämän ja ristinkuoelemisen takia. Hään oon justhiinsa se päivän evankeeljumissa kuvattu vallottaja, joka voittaa ihmisen väkevimmän ja viimisen viholisen kuoleman ko se ristilä huokaa: ”Se oon tätetty!”
Jeesus tunsi tiensä. Kahentoista ikäsennä se maino, ettei Maria ja Jooseffi sitä olheet käsittänheet, ette hään häätyy olla sielä missä hänen Isä oon. KO hänet kavalethiin hään sano: Nyt Ihmisenpoika oon kirkastettu. Kummia sanoja ennen ristin kuolemaa ja veristä piinaa. Ei net pitäs meile olla kummia ko met tiämä miksi se tapahtu. Sitä opetuslapset ei tiehneet, net näit vain piinan ristin, roomalaisen vääryyen. Met tunnustamma ristin ko met tunnema ylösnousemuksen.
Ikusuuesta Jumala oli kolmiyhtheisissä keskusteluissa päättäny tämän: ette ainusyntynen Poika kuolee ristilä ja voittaa kuoleman ylösnousemuksella. Ristin tie oon kirkastuksen ja voiton ylevä tie. Jeesus oon mailmana lusta sakkaa terusatettu karitta (Ilm. 22:13). Hään oo ylösnousemus ja elämä (Juh 11:25).
         
Jeesuksen kärsimykset oon paljon korkeimpia asioita ko sääliä herättävä justiitsiemurha. Jeeus kärsi vapaehtosesti. Ei tässä ollu mithään pakkoa. Jeesus sano Ketseamanessa, ette hään saattas kuttua enkelikomppanioita häntä puolusthaan, mutta hään ei sitä tehe. Tässä oon kysymys kosmisesta traamasta ja tapahtumasta. Yks hikipisara, vereksi muuttunu, muutti koko kosmoksen, kaikki avaruuet ja mailmat. Tämä tapahtuman fyntamaentti, valettu ja armeerattu platta ei ollu roomalaisten käsissä, se oli ikusuuessa, se oli Jumalassa. Jumala pelasti ihmisenm jonka se oli kahela käelä luno: Pojala ja pyhälä Hengelä. Muut se oli luonu käskemällä: Tulkhoon-olkhoon ja se tuli ja oli. Mutta ennen ihmisen luomista Jumala isthataa jutteleheen keskënhään: Tehkäämmä ihminen meän kuvaksi ja kaltaseksi. Sitte se teki hänet ja puhalsi hänheen henkensä armon. 
Kristuksen ristiä, kuolemaa, kärsimyksiä kirkastaa ikunen valo, luomaton valo, Jumala itte. Ja sielä oon minun ja sinun olemassaolon valettu platta ja perusta: met olema olemassa ja meän elämän tarkotus kirkastuu Kristuksessa. Hään kuttu minut ei-olemisesta olemisheen.  Ja hään kuolee minun eestä, hään kuolee ihmisennä. Sehään huutaa minun huutoa: ”Minun Jumala, minun Jumala, miksis minut hylkäsit?” Hänen kuolema oli ihmisen kuolema. Tämä oon ihmisen huuto ko se tietää mitä oon olla erossa Jumalasta. Senki Kristus maisto ja kesti, voitti ja tuhosi kuolemalla kuoleman.
Nyt hään kuttuu meitä ristin tiele: se oon voiman, voiton ja ilon tie, sillä Jumalan heikouen ja voiman välilä ei ole eroa. Jumalan heikous oon vahvempi ko ihmisten voima, sannoo Paylys (1 Kor 1:25).
Siksi met ylistämmä: ”Terve pyhä puu, Jumalan koristama, terve puu, joka kasusit maasta, mutta levitit ruususti korkeamalle ko yliset taihvaat ja puhkesit kukhaan ja kannoit hetelmiä, joita ei kukhaan saata punnita.”
Kristus oon elämän puu. Veri oon puun mahla ja puu hänen ruumis, hänen ylösnousemus oon Elämän puun hetelmät. Joka siittä syöpi, ei ikinä kuole.
Kärsimyksen tarkotus ei ole kuolema ko elämä. Heikouessa hänet risthiinnaulithin, voimassa hään nousi.Ristilä levitetyt käet oon voiton merkit. Ylösnousemuksen valo tullee ristiltä. Hään ei heilu ristilä, hään seisoo suorana vanhoissa kuvissa. Jalat erihlään, niska vähän alaspainettu mutta silmät oon auki.
Ei Jumala meän paastoa tartte. Se oon meile suuri kuttu suuhreen ymmärtämisheen. Paasto oon visuni, näkö, ikusesta elämästä. Ylkä oon poijessa: met paastomma, mutta se oon likelä: olen teän kansa mailman lophuu asti, mutta met olema kaukana hänestä, siksi paasto meitä auttaa.
Mailman tuulet sammuttavva helposti öljylamput. SYnti viepi meiltä toivon. Paholaisela oon liittolainen meän lihassa, mutta Auutajan hiljanen ääni kuuluu kans. Ja se toistaa meissä: pantti oon tallela. JA met vastaama:
Maran ata! Tule minun herra! Tule! Ammen.
   

 
f. Benedikt

Tillbaka till Predikningar