.predikningar
 

Nyåret 2008-2009

Kärlekens eld

Sahdona (syrisk martyr, 600-talet)


Kärleken är den dryck apostlarna berusat sig med och den eld som brunnit i martyrerna. De dog varje dag, anden i dem kallnade inte i kärlek till Kristus, inte heller fjärmades de från Hans ömhet.
   Denna kärlek har alla de, som helt och fullt vandrar på rättfärdighetens väg i Kristi fotspår.
   Allt detta verkar Kristi kärlek i dem, som äger den: de blir burna genom allt som är svårt. Den ger som gåva allt sådant som är värt att upphöja, såväl trångmål som behag, tortyr och tröst, lidande och härlighet, glädje och sorg.
   Kristus är Herre över död och liv, lidande och härlighet.
   Många lider svåra plågor, utan att nå den härlighetens kunskap som har uppenbarats i oss. Vi vet nämligen att allt lidande till sist är kortvarigt, medan härligheten är evig.
   Rättfärdighetens plågsamma väg är kantad av lidanden, mångahanda svårigheter och mycken kamp, men den skänker vandraren förblivande gåvor. Och den låter vandraren redan här smaka ljuvlig härlighet. Den låter vandraren lite i sänder få glimtar av skönhet och Hans härlighet.
   Ibland skänker den även tillfällig vila i fullhet, för att vandrarna en dag skall kunna möta evigheten utan lidelser.
   Och detta får de vara med om som stigit upp till högre andliga höjder, men inte ens de får varje stund njuta av detta, utan Anden ger allt efter vad som är nyttigt för den enskilde och hela församlingen.

Övers. från syriska: Munken Serafim
Övers. från finska: f. Benedikt

Tillbaka till Predikningar