.predikningar

4. sönd. i Fastan

Johannes Klimakos 

10.4.2005

Mark. 9:17-31

 

Kära Guds vänner!

 

Gud skapade inte människan till en maskin utan till frihet. Han skapade henne utvecklingsbar. I Edens paradis var hon ännu ett barn som höll på att lära sig att gå. Hon hade barnets lust och längtan att klättra. Skaparen, vår himmelske Fader, hade också ställt fram en stege, en utmaning och en uppgift för mänskligheten: att i frihet, av kärlek och längtan nå gudomliggörelsen, theosis. Människan visste vägen och hon visste målet. Hon hade redan hunnit ta de tre första stegen när Frestaren erbjöd en genväg till sin variant av gudomliggörelsen, Gud skall bli lik människan, Frestaren erbjöd en anthroposis i stället för theosis. Människogud i stället för gudamänska. Han sade: ”ni skall bli som Gud.”

Enligt Johannes Klimakos består de tre första stegen av en ärlig sannhet, av fasta och måttfullhet. Människan var helt enkelt ett friskt barn. Här sätter Frestaren in sitt angrepp: skulle Gud ha sagt? Att ni inte får äta? Är inte vägen dit upp rätt besvärlig? Gud och Hans änglar kliver ju upp och ner hur lätt som helst. De vet hur man bär sig åt. Vägen handlar om rätt och fel, ont och gott, om det som är och det som icke är. När ni vet det, ja då går det hur lätt som helst. Lägg inte ribban så lågt! Öka farten! Detta var innebörden i det Frestaren sade.

Människan hade frihet att välja. Som Guds avbild, hon är fullkomlig i sin frihet. Adam och Eva var fria men barnsliga. Barnslighet är emellertid ingen brist, ingen synd eller sjukdom. Tvrätom. Jesus ställde fram ett barn som förebild. 

Människan brinner av gudslängtan, att bli som Gud, och här erbjuds nu en genväg dit. Varför inte? Varför se så mycket möda och besvär? Varför inte ta emot försöka ta en snabbare väg. Men i stället för att komma uppåt, ramlar hon ner. De tre första stegen kapas. Mänskligheten får epilepsi såsom Markustexten i dag avslöjar i berättelsen om den epileptiske pojken som lärjungarna inte kan bota. Jesus pekar på deras brist på tro, han säger att den sjukdom pojken leder av bara kan botas med fasta och med bön. De tre första stegen mot hälsa och gudomliggörelse,

Johannes Klimakos säger att alla barn i Kristus börjar med dessa tre dygder som det naturliga barnet har. Du hittar inget svekfullt eller bedrägligt i små barn, de vill ha mat när de är hungriga, de har ingen omåttlig aptit eller en alltid begärande mage, ingen köttslig eld som gör kroppen bestialisk. 

Sannhet, fasta och måttfullhet är de första och grundläggande stegen på vår väg till andlig hälsa, till theosis, till gudomliggörelsen.

Människan är skapad till Guds avbild. Hon bär på en längtan att bli lik Gud. Att utvecklas. Alla religioner och ideologier har en tanke om att människan är utvecklingsbar. Att hon även i detta är en Guds avbild. Egentligen är detta grunden till all religion, filosofi, ideologi och politik. Maskiner behöver ingen Gud, ingen livsåskådning.

I Matteusevangeliet utstakar Jesus vägen till Gud. Den börjar med andens fattigdom och slutar med förföljelse. Det är Jesu framställning av stegen till himmelen, den som Jakob såg ”rest på jorden, och dess övre ände räckte upp till himmelen, och Guds änglar stego upp och ned på den. Och se, HERREN stod framför honom och sade: »Jag är HERREN, Abrahams, din faders, Gud och Isaks Gud.  Det land där du ligger skall jag giva åt dig och din säd. Och din säd skall bliva såsom stoftet på jorden, och du skall utbreda dig åt väster och öster och norr och söder, och alla släkter på jorden skola varda välsignade i dig och i din säd. Och se, jag är med dig och skall bevara dig, varthelst du går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land; ty jag skall icke övergiva dig, till dess jag har gjort vad jag har lovat dig.» (1 Mos: 28:12 - 15).

Att vägen till himlen är en stege är helt i överensstämmelse med Jesu undervisning om den trånga porten och den smala vägen. Han gav själv 8 stadier eller steg i Bergspredikan. Ortodoxa kyrkan talar ofta om tre faser: reningen av hjärtat, upplysningen av nous och föreningen med Gud, theosis.

Johannes Klimakos analyserar vägen i detalj och talar om 30 steg.

Vem var då denne Johannes av Stegen, Klimakos, av Sinai som han också kallas?  Han levde under första delen av 600-talet. Han började sitt klosterliv i tonåren i klostret på Sinai, han var lärjunge till Abba Martyrios och levde ensam i många år efter mästarens död. Sitt stora verk om de 30 stegen skrev han i hög ålder. Stegen består av logoi, sägelser, som är ganska knepiga att på en gång förstå. Människan måste enligt Johannes lämna världen och renas i lydnad, ånger och penthos, den andliga djupa sorgen som leder till tårarnas gåva. Så får människan kraft att kämpa mot lidelserna, vrede, långsinthet, tomma, falska ord, nedstämdhet, frosseri, liderlighet, girighet, okänslighet, feghet, fåfänga, högmod och hädiska tankar. Sorgen och ångern transfigurerar lidelserna, den djävulska passionen blir himmelsk. Denna ortopraxi leder till enkelhet, ödmjukhet och skänker gåvan att urskilja andar. De fyra sista stegen, logoi, sägelserna handlar om föreningen med Gud, theosis som yttrar sig i hesychia (frid, tystnad och fullhet), en ren noetisk bön och kärlek.

Johannes Klimakos menar att vi skall andas Jesu namn.

Ortodoxi är ren och sann lovsång, rätt gudstjänst och lära. Ortopraxi är den andliga kampen för andlig hälsa i tid och evighet.

I söndagens ikon räcker Kristus sin hand och tar emot människan när hon nått det sista stadiet och skall ta steget in i evigheten.

Du, vår fader Johannes, bärare av Gud,/ bosatte dig i öknen/ såsom en kroppslig ängel/ och undergörare:/ sedan du i fasta, vaka och bön fått ta emot de himmelska gåvorna/ botar du de sjukas sjukdomar och själar som kommer till dig i tro./ Ära vare Honom som gett dig kraften./ Ära vare Honom, som gett dig segerkronan./ Ära vare Honom,/ som genom Dig låter bot och hälsa flöda till alla.

Amen!

f. Benedikt

Tillbaka till Predikningar