.predikningar
 

Hälsning i julfastan

Stormartyren Katarinas av Alexandria dag, 2008


För ett grått huvud skall du stå upp och den gamle skall du ära!

Ett grått huvud är en god lärare och den gamle kan bli vår högskola. Ett grått huvud har gått den långa vägen, stakat på livets långa, ofta obegripliga läxa. Ett grått huvud kan ha löst koden för hur man åtminstone läser läxan och kanske lärt sig en del av Livets läxa. Låt oss därför ställa oss för ett grått huvud!

   Det gråaste huvudet har vår äldsta lärare, nämligen fastan, som Herren Gud gav våra första föräldrar i läxa; läxläsningen måste alltid vara mer eller mindre frivillig, ty ”buret vatten hålls inte i brunnen”.

   Gud gav oss en fri vilja. Tyvärr var våra första föräldrar ouppmärksamma och lät Guds fiende störa den äldsta lärarens undervisning. Det ledde till en katastrof. Av jord är vi komna och jord skall vi åter bli. Det som är av jord, återvänder till jorden, medan det som är av Gud, nämligen Hans inblåsta ande i vår näsa, återvänder till Honom som gett oss den.

   En grekisk filosof frågade Basileios den Store vilken visdom som var den högsta i den kristna tron. Hl Basileios svarade: ”Att vi alltid ser döden framför oss!” En annan fader säger: ”Om du vill ha en god lärare, som med all säkerhet leder in dig på frälsningens väg, välj ingen annan än döden, ty den är den bästa guiden in i himmelriket. Hl Johannes säger: ”Död, vi borde hellre kalla dig liv, ty den som ständigt begrundar, skall leva för evigt.” Våra fäder är alla överens om att den bästa läraren, den nästäldste efter fastan, finns på livets högskola, nämligen begravningsplatsen. Den Gamle skall du ära, ty den som behåller minnet av döden i sitt nous, han skall leva om han också dör.

f. Benedikt

 

Tillbaka till Predikningar