.predikningar
 

Guds moders beskydd

14 okt 2007

Luk 10: 38-42, 11:27-28

 

Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.” Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.” Luk 10: 38-42 

När han sade detta hördes en kvinna i mängden ropa: ”Saligt det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat.” Men han svarade: ”Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.”
Luk 11:27-28

Guds moders beskydd-festen (Pokrov), firades första gången under kejsar Leo VI:s tid (886-912). Hl Andreas, vars minne Kyrkan firar den 2 oktober, var dåre i Kristus, och under en vigilia i Blacherna i Konstantinopel såg han hur Guds moder under änglasång åtföljd av hl Johannes Förelöparen kom in genom kyrkans förhall, nartex, och steg upp i höjden. Sedan sänkte hon sig ner vid ambon och gick upp till solean, där hon föll på knä och bad till sin Son för det kristna. Andreas gick fram till sin lärjunge, Epifanios, och frågade denne om han också såg världens härskarinna. ”Ja, tack vare dina böner ser jag och är full av förundran”, svarade Epifanios. Efter att hon bett på solean steg Maria in i altaret och gick fram till den plats, där hennes mantel förvarades. Hon tog den på sina armar, gick och ställde sig framför den konungsliga porten och satte på sig sin mantel. Sedan bredde hon ut den över kyrkfolket och tog det därmed under sitt beskydd. Så länge manteln var över folket gav hon det sina nådegåvor. Sedan höjdes hon långsamt upp i himmelen och hennes beskydd avtog och blev till sist osynligt, men hennes nådekraft avtog inte.
   Så fick denna fest sin början. Den firas med stor kärlek i den slaviska traditionen. I Grekland firas den tillsammans med den andra nationaldagen den 28 oktober.
   Guds moder beskyddar hela Kristi Kyrka, som är det Nya Jerusalem. Överallt och alltid breder hon på ett hemlighetsfullt sätt ut sitt beskydd över de kristna medan hon ber till sin Son och Herre för världens frälsning.
   I dagens evangelietext möter vi en kvinna – kanske en dåre i Kristus- som hänfört ropar: ”Saligt det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat.”
Men han svarade: ”Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.”
   Prisandet av Maria är förankrat i Skrifterna. I Gamla Testamentet är hon förebådad och förutsagd. Själv utbrister hon profetiskt inför Elisabet: ”Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.”
   När Jesus talade om människans möjlighet att andligt och noetiskt bli både ren och frisk, befriad från demoniska makter och Satans herravälde ropade en kvinna bland åhörarna: ”Saligt det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat.” Hon prisar och saligförklarar Maria, ty denna kvinna förstår att Han som inte himlarna kan rymma har tagit sin boning i ett moderliv och att den som allas ögon väntar efter, ty Han ger alla mat i rätt tid, har diat ett kvinnobröst. Jesus tillrättavisar inte kvinnan, inte alls, utan Han ber henne att hellre rikta sin lovsång till Gud som gett Maria sitt ord. Kvinnan, vars moderliv burit Jesus och vars bröst han diat, har hört Guds ord och tagit vara på det. Sakarias, däremot hörde men trodde inte ordet från Gud genom ärkeängeln Gabriel, trots att det ordet bara gällde en naturlig födelse. Sakarias som var en hög präst borde kommit ihåg att Sara födde i mycket hög ålder, alltså borde han ha hört det ordet och tagit vara på det när ängeln förkunnade löftet från Gud. Han gjorde det inte och fick vara stum en lång tid. Maria trodde och hon brast ut i lovsång.
   Därför ber Jesus oss att prisa Maria för det allra största och ofattbara: att hon trodde på ängelns budskap och sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Saliga de som i Marias efterföljd hör Guds ord och tar vara på det!

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar