.predikningar
 

Det ensamma vetekornets lov

 

Släpp taget, våga falla!

Släpp taget! Våga falla! En fjärran vind skall fånga dig, ett ensamt frö, och bära dig, en handfull säd, att sakta falla mellan ömma fingrar ner i kyrkans goda jord att dö medan nätter går och dagar kommer, och utan att du själv vet hur den goda jorden har burit frukt springer du själv upp med en källa av förklarat liv över vilket döden inte längre har någon makt.
   Du erfar något nytt, ogripbart, obeskrivligt som tagit sin boning i dig. Det återspeglas i allt omkring dig och du själv återspeglar något gåtfullt. Dina varför förvandlas till gudomlig nåd, ett förundrat hur.
   En gudomliggörande kärlek omger dig. En tidigare okänd glädje väller fram och ett ljus strömmar genom ditt hjärta. Allt det som var klätt i dödlighetens trasor är nu iklätt odödlighetens nåd och allt förgängligt strålar fram i oförgänglighet: det finns ingen död, det finns ingen förgängelse.
   Hur gick det till? Jag vet inte! Jag föll och föll och en fjärran vind fångade mig och lade mig i den goda jorden och dagar gick och nätter kom, ett vet jag: så länge jag inte vet, utan bär detta som en gåva växer den i mina händer. Jag äger den inte. Den kom fjärran ifrån och en dag skall den resa långt från mina öppna händer.
   Jag ber ibland: Skona mig så att jag får svalka mig! Dela dina strömmar av nåd och glädje, min Gud, ty vem kan bära så mycken glädje, nåd och skönhet utan att förbrännas? 
   Hur kunde jag veta att jag genom att släppa taget, våga falla, gå sönder, dö - skulle lära mig att älska, att tacka Kristus, Gudamänniskan, Vår Frälsare.
   Så lyfter jag mina nådefyllda händer och tackar dig, Guds moder och Er, alla heliga, som är med mig och som ber för mig inför Gud.
   De som tidigare var mig fjärran är mig nu närmast och deras välsignelser bär jag med mig in i sömnens värld, där jag är ensammast i världen men genom den vakande anden i mig förenad med alla.

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar