.predikningar
 

Döden är besegrad

Athanasios den Store,
Om inkarnationen
Döden är med korset besegrad och förintad. Ett mycket starkt bevis på detta är det faktum att alla Kristi lärjungar föraktar döden. I stället för att vara rädda för den, har de förvandlats till angripare av den. Med korsets tecken och tron på Kristus trampar de den under sina fötter som allt annat dött.
   Före Frälsarens gudomliga ankomst var de heligaste människorna också rädda för döden och beklagade de döda som om dessa för evigt var förlorade.
   Men nu när Frälsaren väckt upp sin egen kropp, är döden inte längre förskräckande. Alla de som tror på Kristus trampar den under sina fötter som om den vore ett intet. De dör hellre än förnekar sin tro på Kristus.
   De vet med säkerhet att de med döden inte försvinner utan att de i sanning får leva och att de genom uppståndelsen blir oförstörbara.
   Den Onde har i alla tider på ett skamligt sätt jublat över döden. Nu är han den ende som verkligen förblir död.
   Även på detta finns bevis. Före tron på Kristus höll männen döden för en förfärlig sak och de var rädda för den: nu när de omvänt sig föraktar de döden så i grunden att de med entusiasm går för att möta den. På så sätt blir de själva vittnen om Kristi uppståndelse från de döda. Till och med barnen längtar efter att dö!
   Detta berör inte bara män; med kroppslig kamp övar även kvinnor upp sin förmåga att dö. Så svag har döden blivit! Kvinnorna, som tidigare råkade i panik inför döden, hånar nu döden för att den död har förlorat all sin makt.

Övers. till finska: Munken Serafim
Från finska: f. Benedikt

Tillbaka till Predikningar