.predikningar
 

Den Helige Chrysostomos Påskpredikan

Om någon är from och gudfruktig, må han ta del av denna sköna och strålande högtid.
Om någon är en trogen tjänare, må han med fröjd komma in sig i sin Herres glädje.
Om någon har bemödat sig med fasta, må han nu få ut dagpenningen.
Om någon har arbetat alltifrån första timmen, må han idag erhålla sin rättmättiga lön.
Om någon har kommit i tredje timmen, må han med tacksamhet hålla fest.
Om någon har anlänt vid sjätte timmen, må han på intet sätt sväva i tvivel, han skall ej gå miste om någonting.
Om någon kommer så sent som i nionde timmen, låt honom träda fram, låt honom på intet sätt tveka.
Om någon anländer först vid elfte timmen, må han icke ängslas för sin senfärdighets skull.
Ty Mästaren är givmild och tar emot den sista såväl som den första.
Han skänker vila åt den som kom i elfte timmen liksom åt den som arbetat från den första timmen.
Åt en ger Han, mot en annan visar Han godhet. Han mottar gärningarna och välkomnar avsikten.
Han ärar handlingen och prisar uppsåtet.
Träd därför alla in i vår Herres glädje, och låt både de första och de som kom efter få del av belöningen.
Rika och fattiga, dansa tillsammans.
Ni som fastat och i som icke fastat, gläds idag.
Bordet är rikligen dukat: njut rikligt. Kalven är stor: må ingen gå hungrig bort.
Må alla delta i trons gästabud.
Må alla få del av godhetens rikedomar.
Må ingen klaga över sin fattigdom, ty riket har uppenbarats för alla.
Må ingen gråta över sina överträdelser; ty Förlåtelsen har uppstigit ur graven.
Må ingen frukta döden, ty Frälsaren har befriat oss.
Han förintade döden, då Han böjde sig under den.
Han ödelade dödsriket, då Han nedsteg i dödsriket.
Det förbittrades, då det smakade Hans kött, och Jesaja, som förutsåg detta, ropade och sade:
"Dödsriket förbittrades, när det mötte Dig ansikte mot ansikte därnere?" (Jes. 14, 9).
Det förbittrades, ty det berövades sin verkan.
Det förbittrades, ty det blev hånat.
Det förbittrades, ty det blev slaget.
Det förbittrades, ty det blev fjättrat.
Det tog en kropp, och det mötte Gud.
Det tog jord och ställdes inför himmelen ansikte mot ansikte.
Det tog vad det såg och föll från vad det icke såg.
"Du död, var är din udd?
Dödsrike, var är din seger?
Kristus är uppstånden, och du är slagen.
Kristus är uppstånden, och de onda andarna har fallit.
Kristus är uppstånden och änglarna fröjda sig.
Kristus är uppstånden, och livet är befriat.
Kristus är uppstånden och det finns ingen död i graven. Ty Kristus är uppstånden från de döda och har blivit förstlingen bland de avsomnade." (1 Kor. 15, 20)
Honom tillhör äran och herraväldet i evigheternas evigheter.
Amen.


Tillbaka till Predikningar