.predikningar
 

Sjätte söndagen efter pingst

Matt 9:1-8


Paralyserad av synd

1Han steg i en båt och for över sjön till staden där han bodde. 2Där kom de till honom med en lam som låg på en bår. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna.” 3Några skriftlärda sade då för sig själva: ”Han hädar ju.” 4Jesus såg vad de tänkte och sade: ”Varför bär ni onda tankar i era hjärtan? 5Vilket är lättast, att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp och gå? 6Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder” — och nu talade han till den lame — ”stig upp, ta din bår och gå hem.” 7Och mannen steg upp och gick hem. 8När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människorna.
Matt 9:1-8

Jesus kom till Kapernaum, där han bodde. Ryktet om att han kommit hem spreds snabbt i den lilla staden och man bar fram en som var förlamad, paralyserad, uppenbarligen av att totalt ha hamnat fel i livet, eftersom Jesus börjar med att bota den sjukes själ och ande. Han kommer med lugnande ord: ”Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna.” Detta säger han när han ser hur tron förvandlats till handling hos den paralyserade mannens vänner. De kom bärande på den sjuke. ”Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag”, säger hl aposteln (Gal 6:2). Det är vad vännerna gör. Vad kommer först: kärleken eller tron? Vilken dogmatisk formulering är sann: fides caritate formata (tron formad av kärlek) eller caritas fidei formata (kärleken formad av tro)? Här är svaret: Jesus såg deras tro och han såg deras kärlek till den paralyserade. Vad som kommer först är av inget intresse. Medan skolastikerna diskuterar dör patienten. Här är en som hamnat så fel i livet att han blivit paralyserad. Hans själ och ande är så sjuka att kroppen slutat fungera. Jesus börjar med lugnande ord och därefter förlåter han mannens synder. Om bara de religiösa haft tid att vänta en stund skulle mannen ha rest sig och gått hem med den hoprullbara bädden under armen. Jesus såg mannens inre. De religiösa experterna såg ett religiöst fel bli begånget: ”Han hädar ju!” 
   Jesus såg igenom dem också. Varför tänker ni onda tankar i era hjärtan? Vilket är lättare: att säga att synderna är förlåtna eller att säga ta din säng och gå hem?
   För tungan är det lika lätt att säga båda fraserna. Och fraseologin blir i varje tid ett Guds liktåg. Fraseologin i dag är följsamhetens etik och ideologi, en springpojke åt en sekularistisk statsideologi och politiken som religion.  Fraseologin botar ingen. Människor far illa och blir sjuka av den.
   ”Guds rike är inte ord, utan kraft”, säger hl aposteln Paulus (1 Kor 4:20). I dagens evangelietext möter vi de orden i verkligheten. Jesus proklamerade detta i sin hemstad, Nasaret: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren” (Luk 4:18-19).
   
Evangeliet talar till hela människan, till alla sinnen och till alla jordens folk.
   Folket i Kapernaum prisade Gud för att denne gett människorna en sådan makt. Den makten är kvar på jorden. Och den är lugnande och förlåtande. Den är inte till för makten själv utan för människorna. Fariséerna hade religiös makt och de var medvetna om den. Jesus hade makt att lugna och förlåta och han var medveten om den. Den fariseiska makten har följt
Kyrkan som en kall skugga. Jesus har lämnat den förlåtande makten åt oss. Sju gånger sjuttio gånger om dagen kan vi använda den.

f. Benedikt

Tillbaka till Predikningar