.predikningar

4 sönd i Stora Fastan

2 april 2006

Mark 9:17-31


Hl Johannes av Stegen

Kära Guds vänner!

Gud skapade inte människan till en maskin utan till frihet. Han skapade henne till en dynamisk varelse, med en inneboende möjlighet att växa till i ålder och vishet.
   I Edens paradis var hon ännu ett barn som höll på att lära sig att gå. Hon hade barnets lust och längtan att klättra. Skaparen, vår himmelske Fader, hade ställt fram en stege, en utmaning och en uppgift för mänskligheten: att i frihet, av kärlek och längtan nå gudomliggörelsen, theosis. Människan visste vägen och hon visste målet. Hon hade redan hunnit ta de tre första stegen när Frestaren erbjöd en genväg till sin variant av gudomliggörelsen, Gud skall bli lik människan, han erbjöd en anthroposis i stället för theosis. Människogud i stället för gudamänska. Löftet var: ”Om ni gör som jag säger skall ni bli som Gud.” Människan blev människogud och hon började bygga människans rike på jorden. Hon började dyrka sig själv i sina hypostaser, idoler. I alla människoriken dyrkas idoler som ges gudomliga egenskaper.
   Enligt Johannes av Stegen består de tre första stegen av en ärlig sannhet, av fasta och måttfullhet. Människan var helt enkelt ett friskt barn som litade på sin Fader. Här sätter Frestaren in sitt angrepp: skulle Gud ha sagt? Och att ni inte får äta? Är inte vägen dit upp rätt besvärlig. Gud och Hans änglar kliver ju upp och ner hur lätt som helst. De vet hur man bär sig åt. Vägen upp handlar om rätt och fel, sjukdom och hälsa. När ni vet det, ja då går det hur lätt som helst. Lägg inte ribban så lågt! Öka farten! 
   Människan är ju Guds avbild, hon är fullkomlig i sin frihet, men hon var ett lätt byte i sin enfald.
   Varför skapade inte Gud en fullkomlig människa? Varför måste hon utvecklas från barn till vuxen?
   Barnslighet är ingen brist, ingen synd eller sjukdom. I sin frihet väljer hon att äta av kunskapens träd om det onda och det goda. Hon brinner av gudslängtan, att bli som Gud, och här erbjuds nu en genväg dit. Varför inte? Men i stället för att komma uppåt, ramlar hon ner. De tre första stegen går av. Människan blir som pojken i dagens evangelietex: sjuk allt ifrån sin barndom. Mänskligheten får epilepsi såsom Markustexten i dag avslöjar i berättelsen om den epileptiske pojken som lärjungarna inte kan bota. Jesus pekar på deras brist på tro, han säger att den sjukdom pojken leder av bara kan botas med fasta och med bön. De tre första stegen mot hälsa och gudomliggörelse. Ärlighet, fasta och måttfullhet är de tre första pinnarna på stegen och de måste sätta tillbaks för att vi ska kunna börja klättra upp mot theosis, föreningen med Gud.
   Johannes Av Stegn säger att alla barn i Kristus börjar med dessa tre dygder som det naturliga barnet har. Du hittar inget svekfullt eller bedrägligt i ett litet barn, de vill ha mat när de är hungriga och ingen omåttlig aptit eller en mage, ingen köttslig eld som gör kroppen bestialisk. Dessa tre egenskaper utgör grunden för vår väg till andlig hälsa, till theosis, till gudomliggörelsen.
   Människan är skapad till Guds avbild. Hon bär på en längtan att bli lik Gud. Alla religioner och ideologier har en tanke om att människan är utvecklingsbar. Att hon även i detta är en Guds avbild. Egentligen är detta grunden till all religion, filosofi, ideologi. Maskiner behöver ingen Gud, ingen livsåskådning.
   I Matteusevangeliet utstakar Jesus vägen till Gud. Den börjar med andens fattigdom och slutar med förföljelse. Det är Jesu framställning av stegen till himmelen, den som Jakob såg ”rest på jorden, och dess övre ände räckte upp till himmelen, och Guds änglar stego upp och ned på den. Och se, HERREN stod framför honom och sade: »Jag är HERREN, Abrahams, din faders, Gud och Isaks Gud.  Det land där du ligger skall jag giva åt dig och din säd. Och din säd skall bliva såsom stoftet på jorden, och du skall utbreda dig åt väster och öster och norr och söder, och alla släkter på jorden skola varda välsignade i dig och i din säd. Och se, jag är med dig och skall bevara dig, varthelst du går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land; ty jag skall icke övergiva dig, till dess jag har gjort vad jag har lovat dig.» (1 Mos: 28:12 - 15).
   Att vägen till himlen är en stege är helt i överensstämmelse med Jesu undervisning om den trånga porten och den smala vägen. Han gav själv 8 stadier eller steg i Bergspredikan. Ortodoxa kyrkan talar ofta om tre faser: reningen av hjärtat, upplysningen av nous och föreningen med Gud, theosis.
   Johannes av Stegen analyserar vägen i detalj och talar om 30 steg.
   Vem var då denne Johannes av Stegen, Klimakos, av Sinai som han också kallas?  Han levde under första delen av 600-talet. Han började sitt klosterliv i tonåren i klostret på Sinai, han var lärjunge till Abba Martyrios och levde ensam i många år efter mästarens död. Sitt stora verk om de 30 stegen skrev han i hög ålder. Stegen består av logoi, sägelser, som är ganska knepiga att på en gång förstå. Människan måste enligt Johannes lämna världen och renas i lydnad, ånger och penthos, den andliga djupa sorgen som leder till tårarnas gåva. Så får människan kraft att kämpa mot lidelserna, vrede, långsinthet, tomma, falska ord, nedstämdhett, frosseri, lidelrighet, girighet, okänslighet, feghet, fåfänga, högmod och hädiska tankar. Sorgen och ångern transfigurerar lidelserna, den djävulska passionen blir himmelsk. Denna ortopraxi leder till enkelhet, ödmjukhet och skänker gåvan att urskilja andar. De fyra sista stegen, logoi, sägelserna handlar om föreningen med Gud, theosis som yttrar sig i hesychia (frid, tystnad och fullhet), en ren noetisk bön och kärlek.
   Johannes Klimakos menar att vi skall andas Jesu namn.
   Ortodoxi är ren och sann lovsång, rätt gudstjänst och lära. Ortopraxi är den andliga kampen för andlig hälsa i tid och evighet.
   I söndagens ikon räcker Kristus sin hand och tar emot människan när hon nått det sista stadiet och skall ta steget in i evigheten.
   Du, vår fader Johannes, bärare av Gud,/ bosatte dig i öknen/ såsom en kroppslig ängel/ och undergörare:/ sedan du i fasta, vaka och bön fått ta emot de himmelska gåvorna/ botar du de sjukas sjukdomar och själar som kommer till dig i tro./ Ära vare Honom som gett dig kraften./ Ära vare Honom, som gett dig segerkronan./ Ära vare Honom,/ som genom Dig låter bot och hälsa flöda till alla.
Amen!

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar