.predikningar
 

3:e söndagen efter påsk

Mark 15:43-16:8


Kära Guds vänner! Kristus är uppstånden!
Vi är om en stund framme vid det stora intåget av vår Johannes Chrysostomos liturgi, som Kyrkan firat i snart 2000 år. När vi med den heliga kalken i händerna i församlingen bett Gud ihågkomma den ekumeniske patriarken, Bartholomeos, och vår ärevördige fader, ärkebiskopen Gabriel, så läser prästen tyst varje söndag: ”Den ärevördige Josef tog Din heliga Lekamen ned från träet, svepte den i en ren linneduk, beströdde den med välluktande kryddor och lade den i en ny grav. Med kroppen var Du i graven, med anden i dödsriket såsom Gud, tillika var Du i himmelen med rövaren och på tronen med Fadern och Anden, o Kristus, Du som uppfyller allt, Du Obeskrivlige. Såsom livgivare, såsom skönare än paradiset och i sanning mer strålande än något konungapalats har, o Kristus, Din grav, vår uppståndelses källa, visat sig.”
   Den ärevördige Josef är den Josef av Arimatea som dagens evangelietext berättar om. Han var en Jesu lärjunge i hemlighet, men älskade Jesus och tog större risker än Petrus som lovat att aldrig förneka sin Herre och de lärjungar som kaxigt och manhaftigt ropar, ”låt oss gå till Jerusalem och dö med honom”!”
   Josef tog stora risker när han tog ner Jesu kropp från korsets trä och svepte den i en ren duk och täckte den med doftande kryddor.
Kärleken tar alltid risker. När vi som ortodoxa kristna i ett protestantiskt sammanhang berättar hur vi förhåller oss till de döda, tar vi risker, att inte bli förstådda. Vi tar risken av att misstänkas för teologisk-biblisk tvivelaktig verksamhet, ja, för att bedriva dödskult och hänge oss åt irrläror såsom skärseld och annat.
   Vårt förhållningssätt till de döda är varken lära eller irrlära, det har ingen annan motivering än traditionen från Josef av Arimatea, nämligen kärlek, formad av tro, och myrhabärerskornas kärlek, formad av sorg. Av kärlek ber vi för de döda. Av kärlek tänder vi ljus för de döda. Av kärlek hoppas vi att Kyrkans böner genom våra läppar kanske kan vara till gagn för dem som har gått före oss och som kan följa oss, enligt berättelsen om den rike mannen och Lasaros.
   Någon annan motivering än kärlek och tradition har vi inte, men inte är kärleken någon usel teologisk grund att bygga kyrklig verksamhet på, vilket hl aposteln Paulus lovsjunger i 1 Kor. 13.
  
Kyrkan har sedan den allra äldsta tiden kommit ihåg den döda på tredje, nionde, fyrtionde dagen samt på halv- och helårsdagen. Dessutom finns det speciella dagar helgade till minnet av våra avsomnade fäder. Vi gör det av kärlek.
   Den tredje dagens panihida, minnesgudstjänst, hålls till minnet av Kristi uppståndelse.
   Vi tror att den döde då känner lättnad i smärtan över att enheten mellan själ och kropp slitits sönder av döden. Enligt gammal tradition får själen under två dagar tillsammans med änglar vandra fritt, besöka platser där hon bott. Själen håller sig gärna nära kistan, där kroppen är och hon söker som en vilsen fågel sitt bo. På tredje dagen skall själen falla ner inför Frälsaren.
   Den nionde dagen skall själen åter falla ner för sin Domare. Mellandagarna har själen fått se de heligas boningar och Paradisets skönhet. Sorgen griper själen då hon ser vad hon kanske går miste om därför att hon inte levt sitt liv i tro.
   Den fyrtionde dagen får själen se lidandets platser och hon skall för sista gången föras inför Gud och falla ner inför Honom. Nu får hon också veta var hon skall vänta på den Yttersta dagen.
   Halv- och helårsminnen är uttryck för vår kärlek till våra döda. Vi börjar nämligen glömma bort dem. Dessa dagar påminner oss om att kroppen visserligen förmultnar, men själen lever. De heligas kroppar förmultnas inte. De står inför Guds tron och deras böner stiger upp som rökelse. Liksom jag kan be en levande medkristen om förböner, kan jag be om en levande bortgångens förböner. Inte heller detta är någon lära utan enkel praxis.
   Allt detta av tradition och kärlek. Och av tron på uppståndelsen. Som apostlarna enligt Lukasevangeliet höll för kvinnors prat. Det var nämligen dessa som först – efter änglarna – förkunnade uppståndelsen.
   Det påstås ibland att män skrivit Bibeln. Det kan ju så vara, men om Kristus inte uppstått så är hela kristendomen mäns pladder och kvinnors prat. 
                   Dagens evangelietext framställer kvinnornas samtal med respekt och stänk av humor. Med respekt, ty de tar risker som sörjande gör, de är modiga som den som förlorat allt hopp och inte behöver vara rädd för något mer. Med respekt därför att de inte bara pratar, utan handlar. Med stänk av humor därför att det här finns en undertext av hur de planerat och vad de kommit överens om:
            a) när ska vi gå?
            b) vem gör kryddorna?
            c) vilket recept?
            d) Och så bekymret: Gentlemannen Josef av Arimatea, kan man störa den förnäme herrn? Hur ska vi få bort stenen? Var ska vi hitta en karl? Dessa lärjungar! Var håller de hus nu? 
 Har inte texten en underton av besvikelse också:
            a) männen är borta när dom bäst behövs
            b) man vet inte ens om dom är kvar i sina gravar

De går till graven för att smörja en död, men blir själva smorda av evangeli goda doft som fastnar i kvinnornas kläder och sprids över hela världen. Som hl aposteln Paulus säger: vi är en doft av liv till liv för dem som tror.
De gick för att stilla sörja en död, men sprang därifrån förvirrade och darrande, ja, utom sig: en hel dimension av en ny verklighet hade ramlat ner framför dem: de gick för att möta jorden och mötte himlen, de gick för att sörja en död, men mötte en levande. De gick för att möta en stum, men mötte en talande. De gick för att avsluta en period av sitt liv men började en ny era för mänskligheten. De gick till en grav men kom till en sprudlande källa av liv.
   Ty Kristus är uppstånden från de döda, med döden övervann han döden och åt dem som är i gravarna gav han liv.


f. Benedikt

Tillbaka till Predikningar