.predikningar
 

3:e söndagen efter Påsk

7 maj 2006

Mark 16:9-20

 

Josef av Arimatea älskade Jesus och tog därför stora risker när han tog ner Jesu kropp från korsets trä och svepte den i en ren duk och täckte den med doftande kryddor. Det var en sorg, formad av kärlek, som drev myrrabärerskorna till graven.
   Kyrkan har sedan den allra äldsta tiden kommit ihåg den döda på tredje, nionde, fyrtionde dagen samt på halv- och helårsdagen. Dessutom finns det speciella dagar helgade till minnet av våra avsomnade fäder. Vi gör det av kärlek.
   Den tredje dagens panihida hålles till minnet av Kristi uppståndelse. Den döde känner då lättnad i smärtan över att enheten mellan själ och kropp slitits sönder av döden. Enligt gammal tradition får själen under två dagar tillsammans med änglar vandra fritt, besöka platser där hon bott. Själen håller sig gärna nära kistan, där kroppen är och hon söker som en vilsen fågel sitt bo. På tredje dagen skall själen falla ner inför Frälsaren.
   Den nionde dagen skall själen åter falla ner för sin Domare. Mellandagarna har själen fått se de heligas boningar och Paradisets skönhet. Sorgen griper själen då hon ser vad hon kanske går miste om därför att hon inte levt sitt liv i tro.
   Den fyrtionde dagen får själen se lidandets platser och hon skall för sista gången föras inför Gud och falla ner inför Honom. Nu får hon också veta var hon skall vänta på den Yttersta dagen.
   Halv- och helårsminnen är uttryck för vår kärlek till våra döda. Vi börjar nämligen glömma bort dem. Dessa dagar påminner oss om att kroppen visserligen förmultnar, men själen lever.
   Allmänna minnesdagar är följande:
Två lördagar före Stora fastan: vi minns alla från Adam till våra dagar.
Dagen för pingstdagen är den andra.
Lördagarna i andra, tredje och fjärde veckan i Stora fastan.
Tisdagen i Tomasveckan: radonitsan.
11 september: soldater och alla som dött för tron och fosterlandet
Demetrioslördagen, första lördagen i november. Släkt och vänner också.
   I Liturgin läser vi: Med kroppen var du i graven, med anden i dödsriket såsom Gud, tillika var du i himmelen med rövaren och på tronen med Fadern och Anden, o Kristus, du som uppfyller allt.
Såsom livgivare, såsom skönare än paradiset och mer strålande än något konungapalats har, o Kristus, din grav vår uppståndelses källa, visat sig vara.

F. Benedikt


Tillbaka till Predikningar