.predikningar
 

2 sönd i Stora Fastan

HL Gregorios av Palamas

Mark 2:1-12

 

2 söndagen i Stora och Heliga Fastan tillägnas Hl Gregorios av Palamas. För mig personligen har denna dag en speciell betydelse då Gregorios av Palamas blev den viktigaste vägvisaren för mig i ortodoxin, ett ord som mer har betydelse av rätt lovsång än rätt lära. I lovsången finns den kristna tron, inte i skolastiska dogmer. Jag råkade som ung läsa hans teologi och blev mycket fascinerad, för att inte säga gripen.

   Hl Gregorios av Palamas (1296-1359) var son till en högt uppsatt ämbetsman i Konstantinopel. Han var en mycket begåvad ung man och skulle ha haft en lysande karriär framför sig i det kejserliga hovet, men han lämnade världen som 20-åring och begav sig tillsammans med två av sina bröder till det heliga berget Athos i norra Grekland. Där blev de lärjungar till en hesychast (=den inre tystnadens mästare). Också hans två systrar och hans mor, som hade blivit änka, bosatte sig i kloster.

   Gregorios’ insats i den långa och sega striden med munken Barlaam har varit av så avgörande betydelse för den Ortodoxa Kyrkan att den andra söndagen i Stora Fastan firas till minne av honom. Denna söndag kallas också för ortodoxins andra seger.    Förra söndagen firade vi ikonförsvararnas seger över ikonoklasterna (=Ikonförstörarna).

   Striden stod mellan noetisk (nous=det andliga sinnet, intuitionen, och dianoietisk (sitter i skallen) teologi. Som i striden med Arieos var skillnaden bara ett jota, noetisk/noietisk. Gregorios’ motståndare, den italienske munken Barlaam, hade påverkats av dianoietisk teologi och han avvisade därför den ortodoxa uppfattningen om nådens ljus som upplyser den inre människan och som också kan visa sig som Guds oskapade ljus såsom på Tabor, där Guds rike visade sig för Petrus, Johannes och Jakob, just som ett oskapat ljus. Barlaam förnekade att det var möjligt för en kristen att i bön och fasta skåda detta ljus, ja, bära det inom sig så att det rent av uppfattas av andra människor. Barlaam förnekade att människan kan få noetisk kunskap om Gud genom det andliga skådandet, theorein/thaumazein/.

   Gregorios och hans vänner på Athos bevisade både genom lära och liv att man med världsliga filosofiska spekulationer inte kunde finna Gud, utan genom att rena sin själ i tystnad, bön och fasta. Det är möjligt att få del av det himmelska ljuset, inte Hans väsens ljus, som är ouppnåeligt, utan av det verksamma, oskapade ljus som omger Hans väsens ljus.
   Gud verkar på mångahanda sätt. I Jesaja läser vi: ”HERRENS Ande vila, vishets och förstånds Ande, råds och starkhets Ande, HERRENS kunskaps och fruktans Ande.” (Jes. 11:2). Denna Spiritus Septiformis lyser också framför Guds tron i Uppenbarelseboken. Den sjuarmade ljusstaken är en symbol för Guds andar, Hans verksamma och oskapade energier.
   Gregorios ville i enlighet med det profetiska ordet inte säga till sin broder och syster: kom skall jag lära er, utan kom vi skall tillsammans bli lärda av Gud, kom låt oss tillsammans vandra i Guds ljus.
   Vi är människor, skapade till Guds avbild och likhet, vi är Guds tempel, där Gud bor, Guds rike är invärtes i er. Det är bara i människan som noetos  och aisthetos genomtränger varandra, i vårt liv och i gudstjänsten och där vi tillsammans uttrycker vår tro på alla de sätt som är vår Tradition, från minsta lilla rörelse, bugning , nick och kyss ända fram till mötet vid Guds rikes bord, i den heliga måltiden.
   Gregorios finns också representerad i Filokalia, den ortodoxa kyrkans textsamling från fornkyrkans tid till medeltiden.


Paralyserad av synd

 

I dagens evangelietext får vi en konkret undervisning om att nåden är en kraft från Gud, inte bara en juridisk akt. Vi möter en av synden paralyserad man.

   Jesus kom till sin egen stad, Kapernaum, där han hade en fast punkt och varifrån han verkade.

   Ryktet om att han kommit hem spreds snabbt i den lilla staden och man bar fram en som var förlamad, paralyserad, en som totalt hamnat fel i livet. Därför börjar Jesus med att bota mannens själ och ande: Dina synder är dig förlåtna.

   Hamartia är det grekiska ordet för synd och betyder: att missa målet, hamna helt fel. Mannens själ och ande är så sjuka att kroppen slutat fungera. Jesus börjar med att förlåta denna synd.

   Även där fanns ”barlaamiter” som genast ifrågasatte nådens konkreta verk.  

   Jesus såg mannens inre. De religiösa experterna såg ingenting annat än ett kyrkligt religiöst fel bli begånget. ”Han hädar!” Vem är han? Som förlåter synder. Det är ju bara Gud som kan göra det. Och Gud brukar göra som vi vill.                    

   Jesus såg igenom dem. Varför tänker ni onda tankar i era hjärtan? Vilket är lättare: att säga att synderna är förlåtna eller att säga ta din säng och gå?

   För tungan är det lika lätt att säga båda fraserna. Och religionen kan verkligen bli mycket fraseologisk, den kan utgöra ett Guds liktåg. 

   Människor blir inte botade, utan far illa och blir sjuka.

   Evangeliet om Guds rike är inte ord utan kraft, säger Hl aposteln Paulus. I dagens evangelietext möter vi de orden i verkligheten. Det finns en kraft i evangeliet om riket. De lama kan gå. De blir friska till sin själ och sin kropp. Evangeliet talar till hela människan, till alla sinnen och till alla jordens folk.
 

   Guds oskapade energier förvandlar människor dagligen över hela världen.

   Folket i Kapernaum prisade Gud för att denne gett människorna en sådan makt. Den makten är kvar på jorden. 

   Syndaförlåtelsen ger paralyserade själar nytt liv och ny kraft. Den är en läkande kraft i alla tider. Så också för oss i dag. Därför ber vi genom våra gudstjänster: Herre förbarma dig! 

   Vi har sedan Sackeussöndagen vandrat i Fastans rum och upptäckt vad det går ut på. Under Stora Fastan ser vi mycket i vårt inre som inte är av Gud. Vi kan bli förlamade av vår oförmåga att nå vårt mål: théosis, gudomliggörelsen. Vi kan känna en brinnande längtan efter att få en stråle av Tabors oskapade ljus, men vi ser bara glipor av mörker.

    Men också den oväntade glädjen, den noetiska lyckan, ljuset och försmaken av Herrens härlighet.

 

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar