.predikningar

28:e söndagen efter Pingst

1 januari 2006

Matt. 1:1-25

Matteusevangeliet är skrivet av Jesu lärjunge, Matteus. Det finns tidiga vittnesbörd om detta. Evangeliet kan ha skrivits så tidigt som 50 e Kr, men har mest troligt tillkommit efter Jerusalems förstörelse år 70. Matteus har bott i Antiokia, där man först började kallade Jesu efterföljare för kristna. Kommuniteten i Antiokia är den äldsta församlingen, som lär ha bildats redan före Jesu död och uppståndelse av hans kusiner. Biskop Ignatios av Antiokia 67-107, hänvisar till evangeliet.
   Matteusevangeliet kan sammanfattas i ett enda ord: Immanuel, Gud med oss. Detta huvudtema, Immanuel, preciseras och upprepas i evangeliets berättelser och undervisning.
    Jesus är Kristus, inkarnerad Gud, han är fullbordan av Guds profetior i Gamla Testamentet. I Kristus blir allt nytt, även förbundet som sluts i Jesu blod, genom Hans död och uppståndelse. Han skall vara med sin Kyrka, det sanna Israel, till tidens slut. I den gudomliga liturgin påminns vi om detta när vi inför välsignelsen av brödet och vinet påminner oss korset, graven, uppståndelsen, himmelsfärden, sittandet på högra sidan och tillkommelsen i härlighet.
   Immanuel finns i Jesu proklamation att Guds rike har kommit: omvänd er.  Men det har inte kommit i sin fullbordan. Det kommer med Hans andra ankomst, när Han skall vara med oss från evighet till evighet. Men redan nu är Gud med oss. Han är närvarande i Jesu person, både Gud och människa. En person och två naturer.
   Gud är med oss i Ordet, Jesus, och i sin mest kärleksfulla handling, i beviset på Hans kärlek till oss när Han utgav sin enfödde son.
   Gud är med oss som lärare av Guds lag, i Jesu Bergspredikan.
   Gud är med oss i Jesu makt att bota sjuka och stå emot Satan.
   Gud är med oss i Jesu makt att förlåta synder och denna makt finns i Hans rike.
   Gud är med sina lärjungar som fått Jesu uppdrag att gå ut i hela världen, döpa och lära som Han.
   Gud är med oss i namnet Jesus: Fräls Herre. Kristus: den Smorde, Messias, genom vilken Fadern och Anden ger oss frälsningen.
   Gud är med oss genom sitt egendomsfolk och i Jesu släkttavla. Jesus är jude. Han är Abrahams barn, ty Abraham är fader till alla judar och genom omskärelsen skapade Gud ett förbund med honom. Han är också Davids son: Israels störste kung, förebilden för Messias. Lukas släkttavla går tillbaka till Adam, men Matteus till Abraham, trons fader. Alla släkten skulle välsignas i Honom genom Hans störste Son, Jesus, och Guds nya folk: Kyrkan.
   Judarnas släkttavlor har innehållit män, men här finns kvinnor: Tamar, Batsheba. Syndare. Gud är med oss genom sin förlåtande nåd.
   Gud är med oss i David: Genom att Samuel smorde honom till kung, bevarades förbundet. Jesus är den nye David, vars kungadöme inte skall få något slut.
   Gud är med oss till och med i siffror och bokstäver: det är 14 generationer. 14 är summan av konsonanterna i namnet David.
   Varför denna noggrannhet? Jo, ”allt detta har skett, för att det skulle fullbordas.” In i minsta detalj. Gud är med oss. Immanuel.

Amen.
F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar