.predikningar

26:e söndagen efter Pingst

18 december 2005

Luk.
17:12-19

Jesus ställer två frågor i vår text: ”Blev inte alla tio gjorda rena?” Och: ”Var är de nio?” Svaret på den första frågan får vi innan den är ställd. Jesus uppmanade de spetälska att gå och visa sig för prästerna och medan de var på väg dit, blev de rena. Alla blev gjorda rena. Och alla blev säkert glada. Alla under Jesus gjorde orsakade stor förundran, glädje och bekännelse. Det var bara hans motståndare som blev förbittrade.
   De som Johannes döpte, blev också rena från sina synder. De 5000 män, förutom kvinnor och barn blev alla mätta efter brödundret. Men Jesus har synpunkter på de mättade och de helade. Han säger: Ni kom för att ni fick bröd att äta. Ni kom för att jag botade er. Folkhopen ville rent av kröna honom till kung, som skulle hjälpa människorna med de politiska målen. Jesus avvisade brödkronan. När han började tala om Gud som ett led i den andliga näringskedjan, nämligen att Han var livets bröd och att Anden var Livets vatten, tog många anstöt och lämnade honom.
   Blev inte alla rena? Blev inte alla mätta? Blev inte alla kallade? Javisst. ”Gå och visa er för prästerna!” Så lydde uppmaningen till de spetälska. När Gud talar, bli det alltid som han säger. Varde och det vart! Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Jag är med er till tidens ände.
   Nu har miljarder människor blivit döpta. Blev de inte alla rena? Jadå, alla blev rena. Vi vet svaret på den första frågan.
   Däremot vet vi inte var de nu är. Var är de nio? Kyrkan har haft lång tid på sig att besvara frågan. Ingen i evangeliet vet var de nio är. Och om någon vet vill de inte svara.  Vi vet inte var de är. Vi vet bara att de blev rena. Kanske gick de hem, om de hade något hem att gå till. Kanske fick de tillbaka jobbet i armén, tullen eller templet. Kanske de gick tillbaka till sina orena kamrater, eftersom de inte kände andra. Kanske blev de orena igen. Vi vet att de inte gick till Jesus i alla fall och i Kyrkan har vi inte sett till dem. Vi vet inte var de är. Vi hoppas att de är rena.
   Vi vet inte heller hur vi ska nå dem för att berätta att det inte räcker med att bli ren på väg till prästerna, att det inte räcker med att bli mättad med jordiskt bröd, att det inte räcker med att ta emot Johannes dop, att det inte räcker med att ta emot dopet. Om vi visste var de är kunde vi skicka en samaritan för att be dem göra som denne: när han såg att han blivit ren, gick han inte till prästerna, som de nio andra, utan han vände om. När han upptäckte att han inte bara blivit renad utan också botad, började han prisa Gud med hög röst. Han blev upplyst och den som blir upplyst hittar vägen till Jesus. Han föll ned på sitt ansikte, vilket visar att han var ödmjuk, att han blivit lik Gud som är ödmjuk. Han hade blivit förenad med Gud, nått theosis. Och han tackade, evchariston, Jesus.
   Alla händelser i evangelierna har en djupare innebörd, så också denna om den spetälske samritanen. Genom sitt beteende blev han en bild för människans väg från att ha stått ”på avstånd” som en spetälsk till att bli renad, upplyst, helad och förenad i echaristin.
   Denne var en främling. Om detta talar hl. Paulus i efesierbrevet 2: 

11. ”Kommen därför ihåg att I förut, I som voren hedningar i köttet och bleven kallade oomskurna av dem som kallas omskurna, efter den omskärelse som med händer göres på köttet --
 12. kommen ihåg att I på den tiden, då när I voren utan Kristus,voren utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen.
 13. Nu däremot, då I ären i Kristus Jesus, haven I, som förut voren fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod.
 14.  Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den  skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.
 15.  Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid,
 16.  och för att han skulle åt dem båda, förenade i en enda kropp, skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.
 17.  Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för eder, I som voren fjärran, och om frid för dem som voro nära.
 18.  Ty genom honom hava vi, de ena såväl som de andra, i en och samme Ande tillträde till Fadern.
 19.  Alltså ären I nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk,
 20.  uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv,
 21.  i vilken allt det som uppbygges bliver sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren.
 22.  I honom bliven också I med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden.” (Ef. 2:11-22).

Alla har blivit rena. Mänskligheten är frälst genom Kristi död och uppståndelse. Den uppståndne ställer samma sorgsna fråga trots att han svaret redan finns i evangeliet: Har inte alla blivit rena? Var är de? Det är samma fråga som en gång ljöd på kvällen samma dag som människan blev spetälsk och ”stannade på avstånd”, eftersom hon blivit varse om sin nakenhet, sin orenhet och in sjukdom. Adam, var är du?
   Gud kallar oss att bli rena, upplysta och förenade, helade som eucharistiska varelser. Hans ord till främlingen är: Stå upp och dina färde. Din tro har frälst dig.
   Vi behöver gå hela vägen: att må bra och bli frisk från vår gemensamma sjukdom är bra, men vi behöver vända om och falla ned på våra ansikten vid Jesu fötter och vi behöver leva i eucharistin, tacksägelsen för att kunna stå upprätta, gå raka och hela, frälsta genom tro till evigt liv.

Amen.

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar