.predikningar

22:e söndagen efter Pingst 

20 november 2005

Luk. 8:41-56

 


Det är ett fysiskt evangelium vi fått lyssna till. Och en fysisk tro. Jairos faller ned för Jesu fötter. Folket tränger hårt på honom. Där är en kvinna som lidit av blodgång i tolv år och ingen hade kunnat bota henne. Hon närmar sig bakifrån och rör vid hörntofsen på Jesu mantel. Fysisk kraft utgår ur Jesus, vilket han också påpekar och Petrus undrar hur Jesus kan veta det i sådan trängsel. ”Jag kände kraft utgår ifrån mig.” Denna replik leder till nästa fysiska händelse: kvinnan faller ned för Jesu fötter hon också. ”Din tro har hjälpt dig. Gå i frid!”
   Vandringen fortsätter till Jairos hus, där dottern sägs vara död. Jesus tar med sig föräldrarna och de tre apostlarna som också är med honom på Tabor och i Getsemane: Petrus, som älskar Jesus mer än andra, Johannes, som Jesus älskar och Jakob, som bevisade sin kärlek till Herren genom att som den förste lida martyrdöden i Jerusalem. Föräldrarnas kärlek till dottern är starkare än döden. Där är kvinnans tro, där är både mänsklig och gudomlig kärlek närvarande. Liksom hoppet. Människorna gråter och jämrar sig. Jesus predikar hopp. Han är ju Kristus, vår Gud, vårt hopp, som vi ofta säger i den ortodoxa gudstjänsten.
   Även undret är fysiskt. Jesus tar flickan i handen och säger med hög röst: Flicka, stå upp! Hon stiger upp och Jesus tillsäger att man ska ge henne något att äta. Hon har blivit hungrig medan hon sovit. Jesus uppväcker döda i evangelierna av kärlek och barmhärtighet men också som ett messianskt tecken på Guds rikes närvaro. Såsom Jesus tar flickan i handen och reser upp henne, så griper han Adam och Eva i handen (på ikonen) och lyfter upp. Så skall han också uppväcka oss ifrån de döda. Även vi kommer att få äta det första vi gör. Jag skall inte smaka av vinträdet förrän i min faders rike och det skall han göra med sina frälsta.
   Vår ortodoxa tro är fysisk, därför att den är biblisk och apostolisk. Genom apostlarnas händer skedde många under. Folk bar ut sjuka för att Petri skugga skulle bota dem. Det finns heliga platser som är hälsosamma, det finns människor, levande och döda som sprider helande kraft, till ande, själ och kropp. Det finns reliker och ikoner som är undergörande. Vi tror att välsignat vatten är hälsobringande, vi tror att även vi kan falla ned för Jesu fötter när vi vidrör kyrkgolvet med vår panna. Vi tror att de heligas förböner är oss till gagn. Vi tror att våra läppars vidrörande av ikoner och varandras kinder genom helig kyss är oss till andlig nytta. Vi tror att Jesu manteltofs finns kvar på jorden och att Petri skugga är kvar. Vår tro är konkret.
   Vårt korstecken: tre fingrar i jämnhöjd: tre hypostaser. Treenigheten, Kristi naturer och det fysiska minnet av inkarnationen genom korstecknet blir kvar i vår kropp och ande.
   Evangelietexten andas också brinnande tro i situationer, där allt hopp är ute. Jairos dotter är döende, hon är död. Kvinnans alla utvägar är stängda. Bland alla dess människor som tränger på och samlas kring Jesus är det en handfull som har namn eller ansikte. Annars flimrar alla förbi. De är som släkttavlan i 1 Krönikeboken, kapitel efter kapitel flimrar förbi av människor och namn. Och så plötsligt, mitt i massan av människor stannar texten och vi läser: ”Och Jaebes åkallade Israels Gud och sade: ”O att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O att du ville avvända vad ont är, så att jag sluppe att känna någon smärta” Och Gud lät det ske, som han begärde.”
   Varför? Det sägs att han var mer ansedd än sina bröder, men han hette Jaebes, därför att hans mor fött honom med smärta. Vägarna var stängda för honom, men då gör han det som höjer honom över bröderna, som gör att han lämnar ett spår och ett ansikte mitt i massan av namn. Han åkallar Herren. Som Jairos, som kvinnan med blodgång. Och hans bön är full av tro och hopp.
Välsigna mig välsignande.
Flytta mina gränser!
Låt din hand vara med mig!
Sätt det onda på plats så att det inte skadar mig.
Välsigna mig på riktigt. Rör vid manteltofsen. Jag släpper dig inte, du måste bota mig. Du måste välsigna mig.
Kvinnan är begränsad av sin sjukdom och flickan är döende.
Jesus är Guds ena hand, säger Irenaeus. Anden den andra handen.
Dagens evangelium vill ge oss frimodighet att bli ett namn, ett ansikte, bli en som vågar vidröra, vågar be och vågar tro.
   Våga tro till häpnad. Till förundran, som är porten in i Sanningslandet.

F. Benedikt

  

Tillbaka till Predikningar