.predikningar
 

20 söndagen efter Pingst

29 oktober 2006

Luk 7:11-16

 


Änkans son

Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bars det ut en död. Han var ende sonen, och hans mor var änka. En stor skara människor från staden gick med henne. När Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sade: ”Gråt inte.” Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade, och han sade: ”Unge man, jag säger dig: Stig upp!” Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sade: ”En stor profet har uppstått bland oss” och: ”Gud har besökt sitt folk.” (Luk 7:11-16)

Vår västerländska samtid, modern och sekulariserad, är märkt av trötthet och kriser som den själv inte förstår, inte kan förstå och därmed inte hantera. Vi lever i den stora förnekelsens eller förborgandets tid. Människan förnekar sitt åldrande och döljer sin död, av rädsla för att åldrandet skall synas och döden finnas. Dagens berättelse om änkans son i Nain kan inte ens användas som inlägg i debatt om de dödas uppståndelse, eftersom frågan är en icke-fråga som inte ens finns hos begravningsentreprenören. 
   Det fanns en tid när statsateismen hindrade tron att förruttna i Sovjet, när Hedenius var en provokation i Sverige. Nu finns inte ens ateismens salt kvar. Vi lever i en tid som inte ens ids sätta sig upp mot Gud. Ateismen lever bara kvar i de kristna, säger Evdokimov.
   André Malraux sade: ”Gud är död, alltså föds människan.” Sartre kunde deklarera: ”Mina herrar, Gud är död!” Ateismen förklarades för humanism. Man behövde inte längre ha med Gud att göra, inte i kyrkorna heller. Vad man inte visste var att Guds död också skulle medföra människans död. Detta borde man ha vetat, eftersom profeter fanns. Dostojevskij visste allt detta, och man lyssnade utan att fatta. 
   Vår västerländska samtid har och behöver sina fäder från Cartesius till Pavlov och folkhemmets ingenjörer samt begravningsentreprenader, vars uppgift är att göra döden så glättig som det bara går. Gud kan möjligen bli intressant om han tänker på människan, som i Ingmar Bergmans film Sommarnattens leende.
   Vår samtid ids inte ens vara ateistiskt, den är bara desillusionerad. Vår tid är en urbaniserad änka.
   Tomheten gapar från ödsliga städer. Mänskoanden ropar efter mening och mål. Vår tids enda vision är ekonomisk tillväxt. Under röda och svarta fanor – tidigare fiender – förenas de ungas neomytiska revolution som kräver mycket djupare mening än ekonomisk tillväxt. Allting är nu politik och politik är opium för folket. De unga under svarta och röda fanor söker Gud, honom som deras föräldrar förnekade. Men de kan bara söka Honom i opiet, i politiken. Feuerbach hade rätt: allt är hädanefter politik. Och politiken är nu vår religion, vårt opium. De våldsamma unga människorna vet inte ens att människan inte definieras enbart i termer av sig själv, hon är inte sig själv nog. Deras föräldrar har i grunden bedragit dem. Med politiken. De ville ha bröd, fick opiumkakor.
   Att säga att vi är i kris är ett alldeles för svagt ord. När människorna stoppar tjugo piller i sekunden i munnen i vårt land i dag för att alls orka leva, då är sjukdomen till döds. Vi är det sorgefölje som dagens evangelium handlar om. Vi har lämnat staden, urbanisering som vårt stora hopp. Inte ens där kunde vi undkomma döden.
   Det är starka känslor i texten. Det är ett dramatiskt möte. Läget är hopplöst. Döden har slagit till och lämnat änkan tröstlös och ensam.
   Två grupper möts, dödens och sorgens och livets och hoppets. De två grupperna är lika stora. Det var en stor hop som följde Jesus och det var ett stort sorgetåg.
 Det är starka känslor i sorgetåget: uppgivenhet och sorg, desillusion och hopplöshet, dödens förfärliga verklighet och fruktan. Människorna delade änkans sorg, men mot döden kunde de inget göra. Sorgetåget möter Jesu empati. Det står att han fylldes av medlidande.   
 
”Gråt inte”, säger han till änkan. Han säger det inte därför att det är obehagligt att möta människor som inte kan hantera sin sorg. Han säger det därför att sorgen har sin tid. ”Saliga är de som sörjer ty de skall bli tröstade.” Nu skall Bergspredikans ord förvandlas till Guds gärning. Gråt inte mer, ty nu skall du få se vad Guds rike är: de dödas uppståndelse.
 Guds rike består icke i ord utan i kraft. Dagens evangelietext är inget debattinlägg i frågan om de dödas uppståndelse utan en demonstration om Guds rike, om återseendets glädje i himmelen, om det eviga livet hos Gud. 
   Döden har inte sista ordet, inte den slutgiltiga makten utan Gud i Jesus Kristus har den makten. ”Mig är given all makt i himmelen och på jorden!”
   Jesu hand på båren är så tung att bärarna måste stanna.
   ”Unge man! Stig upp!”
   Vår tids människa vill inte åldras.
   Vår själ är evigt ung. Tänk efter själv, det yttre åldras men någonstans är du densamme som för fyrtio, femtio år sen. Själen åldras inte, men den kan dö i sin ”eviga” ungdom av otro, hopplöshet och få en dubbelsidig lunginflammation i världens kalla vindar.
Även döda själar får liv genom tron på Kristus.
De betogs av fruktan.
Frukta inte den som kan döda kroppen, utan den som kan döda själen och kasta den på soptippen, Gehenna. Alltså, de yttre fienderna är obehagliga, men de kan bara skada vår kropp, men inte själen, anden om vi inte låter Guds fiende få en bundsförvant i vår själ.
 Gud ser till sitt folk av medlidande, empati, han uppväcker själar och då uppstår en fruktan som alltid när den kristna tron växer och blir stark. Men de som följer Kristus lovprisar och säger: en profet har uppstått bland oss. Vi tror och då kan Guds änglar i himmelen stämma upp till denna lovsång: ”Saligt är det folk som vet vad jubel är, det skall vandra i Guds ansiktes ljus.” Amen!

F. Benedikt

Tillbaka till Predikningar