.predikningar
 

16 söndagen efter Pingst

5 okt 2008

Luk 5:1-11

 


Det är tråkigt att rensa och skölja nät. Fingrarna är domnade av kallt vatten, ryggen värker av rodden och kroppen känns olustig av vaka. Speciellt tråkigt är det om man fiskat hela natten och inte fått en enda firre. För en som dessutom är yrkesfiskare är det en ekonomisk förlust.
   Jag undrar vad Simon tänker och känner när Mästaren kommer och ber honom ro ut igen så att Mästaren skall kunna undervisa människorna. Vad han i ord undervisar om vet vi inte. Han undervisar också genom en drastisk handling. Han blir fiskare, i Simons ögon en ren sportfiskare och amatör som inte förstår att det inte är lönt. De har faktiskt försökt hela natten, ja hållit på hela natten utan att de fått något. Dessutom har de sköljt näten. Ids vi börja från början? Måste vi? Ja, han vill inte. Han har ingen lust. Det är oförnuftigt. Det lönar sig inte. Det blir ingen fisk. Han vet det. Och så kommer det där lilla ordet ”men” och på detta ”men” vilar ett löfte, en framtid, ur detta ”men” föds starka känslor av rädsla, av synd och otillräcklighet, bävan och en önskan att få vara i fred, att slippa konsekvenserna av detta lilla ”men”. Men eftersom du säger det skall jag lägga ut näten.”
   När jag blev ordinerad sade jag till Ärkebiskopen Gabriel att våra församlingsmedlemmar bor långt från kyrkan, men jag kan ju hålla föredrag efter liturgin. Ärkebiskopen log och sade: ”Det orkar man inte! Man är trött efter liturgin!” Så är det. Liturgin börjar ju på lördag kväll, pågår hela natten för att firas när dagen har grytt och näten dras i land. Man är trött och man måste skölja näten.
   Men tänk om Herren plötsligt kommer och säger. Börja om från början. Kasta ut näten igen, på djupare vatten. På djupt vatten. Ro ut igen!
   Vi har vårt fiske. Så har vi bestämt att vi ska fiska. Det gjorde vi för snart 4 år sedan. Vi bestämde att vi skulle arbeta i stillhet, vi har gjort så och det har fungerat bättre än för Simon. En och annan fisk har fastnat. Vi själva är i Herrens nät.
   Men om Mästaren tränger sig på. Via e-post till exempel och oväntat undervisar oss, och säger: ”Ro ut, lägg ut! På djupet!”
   Vad innebär det här? Vad har vi fått för undervisning? Och vad skall vi göra?
   När jag läste dagens evangelietext tänkte jag först: säg ingenting om texten på söndag! Det är ingen som bryr sig om det i alla fall. Vi har fiskat, fikat och sköljt. Vi går hem nu. Vi donar på som vi bestämt för snart fyra år sedan. Fyra år till. Sedan får vi se!
   Men i varje Bibelläsning, varje möte med människor finns, enligt många ortodoxa andliga vägledare ett ”allra först”. Vad tänkte du allra först? Innan du tänkte först?
   Jo jag tänkte allra först:
   Ro ut! De fyra åren är snart till ända! Lägg ut på djupen! Vi har ju redan fattat besluten:

  • Ikonmålarkursen

  • Sophiainstitutet med dess utbildning

  • Sophiatidskriften

  • Pilgrimsvandringen 2009

  • ”Klosterveckan” i början av januari

Mästaren har också föreslagit att vi ska kasta ut näten bland barn och ungdom. Att bilda Riksförbundet Ortodox ungdom och utge böcker med berättelser om heliga människors upp växt. Att arbeta med handböcker och gudstjänsttexter.

Vad säger? Vi har ju fiskat. Vi har sköljt näten. Vi har inte tid och inte ork. Finns det något litet ”men” i vår mun. Men eftersom du säger det. Man har sagt till mig. Jag säger det nu till er. Kan det vara Herrens tilltal?
   Kan vi om ett år säga: Vi gjorde så. Våra resurser höll på att brista. Det var så mycket folk på pilgrimsleden att stigarna gick sönder. Vi fick utöka antalet platser och var skulle vi förlägga alla pilgrimer och ungdomar? Ja, det blev ju kaos. Vi höll på att sänka vår församling. Ja somliga blev utbrända. Vi blev faktiskt så skrämda att vi sade att det här gör vi inte om. Nu måste vi få vara ensamma.
   Kommer vi då att vara mer lyhörda så att vi hör vår Herres röst inom oss, den där rösten, Andens stilla röst, den där som ligger före den första tanken och känslan, den allra första rösten ur Edens paradis och skapelsens solbelysta morgon: Var inte rädd! Det kommer att bli mycket värre än så här!
   Ro i land! Lämna allt! Följa Honom? Vart då?
   Det vet inte rävarna har kulor, fåglarna bon, men vi är hemlösa pilgrimer, sådana som hl Petrus beskriver i sina brev till de kristna som bor förskingrade. Dessa viatores som skall förenas vid vägens slut.

F.Benedikt

Tillbaka till Predikningar