.predikningar
 

15 söndagen efter pingst

6 okt 2013

Matt 22:35-46


Är det viktigt för dig att ha rätt? För fariséerna var det helt avgörande. Inte bara för de själva utan för hela Israel. För sadducéerna, den tidens sekularistiska intellektuella fundamentalister ville också ha rätt. Deras viktigaste fråga var stor: finns det någon uppståndelse från de döda? Deras svar var nej. De skriftlärda ville också ha rätt: det var deras jobb som jurister.
   Även i den första kristna församlingen fanns det dogmatiker, som absolut måste ha rätt i till exempel frågan om omskärelsen. Det fanns gnostiker som inte kunde föreställa sig kroppens uppståndelse och det fanns intellektuella som påstod att uppståndelsen redan skett på ett andligt sätt och Jesus mer var en symbol än Messias.
   Hur pass viktigt är det att ha rätt? På ett sätt är det oerhört viktigt. Hl Paulus säger att om en ängel predikar ett annat evangelium än det han förkunnat, korsets och uppståndelsens, så skulle man inte ta emot budskapet. Å andra sidan är han ganska tolerant när det gäller vissa företeelser i Filippi. Han säger att Kristus ju ändå på ena eller andra sättet blir förkunnad. (Fil.1:18)
   Det är precis vad som händer i dagens evangelietext. Sadducéerna hade Jesus täppt till munnen på. Fariséerna hade gaddat sig samman med juristerna för att snärja Jesus. Resultatet blir att Kristus blir förkunnad som Guds Messias.
   Vilket är det yppersta budet? Vad är viktigast? Vad går det hela egentligen ut på? De var mer intresserade av att prata om lagen än att lyda dess anda. Ju mer lagar, desto fler jurister. Ju fler lagar, desto färre som följer dem. Hosea: ”Om jag än skriver mina lagar för honom i tiotusental, så räknas de ju dock för en främlings lagar.” (Hos. (:12) Fariséerna och juristerna som var noga med lagen, bröt den genom att ”ha anseende till personen” när de handskades med lagen. (Mal.2:9) Jesus sade: inte ett jota skall förgås av lagen. Men nu är lagen inte bara en fråga om att ha rätt, utan att handskas med den i barmhärtighet. ”Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som given tionde av mynta och dill och kummin, men underlåten det som är viktigast i lagen, nämligen rätten och barmhärtigheten och troheten!” (Matt. 23:23)
   Att ha rätt är inte detsamma som att göra rätten. Före rätten går barmhärtigheten som går hand i hand med troheten, vars innersta drivkraft måste vara kärlek, förutan vilken allt är en ljudande malm och en tom tunna.
   Vilket är det yppersta budet i lagen? För några var det omskärelsen, för andra sabbaten och för många offertjänsten. Alla dessa ville ha rätt. Det var laddat. De hoppades att Jesus skulle reta någon grupp och få fiender som sedan kunde hetsas på honom.
   Vi får tacka fariséerna för att de ställde frågan. I dag vet vi svaret på frågan. Det yppersta budet är inte den judiska lagen, inte heller den ceremoniella lagen, inte heller någon teoretisk värdegrund som sadducéerna tänkt ut, utan något oerhört mycket större och allmängiltigare: älska Gud och din nästa. För att göra det behöver du inte ha rätt. För att fullgöra lagen behöver du inte glömma livet för buden. Hela lagens uppfyllelse finns i ett enda ord: Kärlek. (Rom.13:10)
   Människan är skapad till att älska. Därför är lagen inskriven i hennes hjärta. Att älska Gud är det första och det största. Ty Gud är evig, Gud är den som först skall ha människans kärlek. Därför säger lagen: Du skall inte ha andra gudar än Gud, den Gud som är vår Skapare, Återlösare och Hjälpare.

   I Filippi fanns många meningar och frågor. Kristus blev ändå förkunnad. Vi möter i dag en lömsk fråga, men Kristus blir än mer förkunnad.
   Jesus ställer en motfråga Vem är Kristus, Messias? De svarade att han var David son, vilket var rätt. Men nu hade David genom andeingivelse kallat honom Herre. Ja, Davids sista ord var faktiskt dessa: ”Herrens Ande har talat genom mig, och hans ord är på min tunga.” (2 Sam.23:2) Hl Paulus säger: ”… så kan ej heller någon säga: ”Jesus är Herre, annat än i den helige Ande.” (1 Kor.12:3)
   Han hänvisar till Psaltaren 110 som alla var överens om var en utsaga om Messias. Som alltså David i helig Ande kallade Herren. Alltså Gud. Inkarnerad i Kristus som Davids son: konung, profet och präst. Allt det som David var.
   Här möter vi superlativer. Guds högra sida är maktens sida. Tills hans lagt fienderna, av vilka den sista är döden, under sina fötter, uttrycker vila och väntan. ”Därför har Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn.”(Fil. 2:9) Hebréerbrevets ord är starka: ”Vi hava en överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himmelen.” (Hebr.8:1) Och hl Paulus säger att Kristus sitter på Guds högra sida i den himmelska världen. Han är satt över ”alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder, utan ock i den tillkommande. Allt lade han under hans fötter.” (Ef.1:20-22)
   David är en bild för Kristus, men inte Kristus, ty han kallar Kristus sin Herre. Han är människa, han är konung, profet och präst, men sittandet på högra sidan och namnet Herre visar på han är Gud. Detta bevisade han genom sin uppståndelse. Och han bekräftar sina ord när han i slutet av Uppenbarelseboken vittnar: ”Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för er. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan.” (Upp. 22:16)
Amen

F. Benedikt
 

Tillbaka till Predikningar