.ortodox tro

Om människan

Gud skapade människan till sin avbild och likhet (1 Moseb. 1:26)
"Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen, med ära och härlighet krönte du honom."(Psalt. 8:6)

Om Gud

I den ortodoxa morgongudstjänsten proklameras: "Gud är Herren och han har uppenbarat sig för oss."(Psalt.117:27)
Gud har visat sig. Han har uppenbarat sig. Han har sagt att Han är Kyrios, Herren. Han är Jahve, den som är.
Enligt den ortodoxa tron har Gud aldrig avslöjat sitt väsen för oss människor. Denna inställning kallas för den apofatiska gudskunskapen (=icke - vetandets filosofi).
Vi kan möta Honom i Hans energier och Hans hypostaser(=Gud Fadern, Gud Sonen och Gud Anden).
Gud har uppenbarat sig steg för steg. Han har som änglar besökt Abraham och han har stått framför Josua som Israels härförare. Helt och fullt har Han dock uppenbarat sig i sin Son, Jesus Kristus. "Gud är Herren och han har uppenbarat sig för oss; välsignad vare Han som kommer i Herrens namn."(Psalt.117:27)
Kristus är Guds logos, genom vilket allt är skapat. Men han är också Guds kunskap till oss. Människorna kallade honom rabbi, magister. Vi som går i lära hos honom kallas lärjungar.
Kristus lär oss Guds vilja och Han berättar för oss vem Gud är. Han avslöjar Guds rikes hemligheter efter vår andliga mognad. Han avslöjar så mycket som vi kan ta emot.
Jesus är alltså en magister, men inte vilken magister som helst utan Herren själv: "Och dina barn skall alla bli Herrens lärjungar, och stor frid skall dina barn då ha" (Jes.54:13). Och den helige evangelisten Johannes säger: "Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig."(Joh.6:45).
Jesus Kristus är den gudomlige magistern med gudomlig auktoritet. "Han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda."(Matt.7:29)
En skollärares undervisning kan man ta emot eller avvisa, helt eller delvis. Det är ingen katastrof ens avvisa en predikan som mindre angelägen, men Jesu undervisning bör vi ta emot därför att den är av Gud. Jesus ropade: "Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på honom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem, så dömer inte jag honom, ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har talat skall döma honom på den sista dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag skall säga och vad jag skall tala. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När jag talar, talar jag så som Fadern har lärt mig."(Joh.44-50)

Guds logos

Jesus berättar vem Gud är, men Han avslöjar också Guds rikes hemligheter genom sina gärningar, och sin person. Han säger sig vara Sanningen (Joh.14:6) och Ljuset(Joh.8:12).
Men Han är ändå mer. Han inte bara talar Guds ord. Han är Guds ord. Han är Ordet. Han är Logos som Johannesprologen lovsjunger: "I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig." Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss."(Joh.1:1-18)
Jesus är alltså det gudomliga ordet i mänskligt kött. Hans lärjungar och apostlar är utsända för att berätta detta. Ordet evangelium betyder "goda nyheter".

Instruktionen förs vidare

Urkyrkan höll fast vid apostlarnas undervisning.(Ap.2:42). Apostlarnas instruktioner skulle föras vidare till alla nationer och alla folk. Paulus säger i sitt berömda tal på Aeropagen i Athen: "En lång tid har Gud haft överseende med okunnigheten, men nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig."(Ap.17:30)
Urkyrkans instruktioner fördes vidare av kyrkofäderna, av vilka många gjorde stora upptäckter när de insåg att de stora filosoferna också haft kunskap om Guds skugga. Den kristna tanken kom att växa till mänsklighetens absolut största.
Vi kan alltså veta en hel del om Gud. Kunskapsorganet är vårt nous, vår inre människa.
Gud manifestes än i varje människa som söker Honom. I sina heliga, vars nous och hjärta är renade från lögn och falskhet visar han sig än i denna dag.
Om vi ska få kunskap om Gud måste vi följa de heliga på deras väg till stor guds kunskap.

Tillbaka till Ortodox tro