.ortodox tro

Kanon

Det finns kanoniska lagar från ekumeniska, provinsiella och lokala koncilier, från enskilda kyrkofäder, vilkas tankar och uppfattningar mottagits av hela Kyrka såsom varande normativa för den kristna läran och det praktiska livet. Ordet kanon betyder norm eller regel.

Kyrkans kanon består av olika typer. Man skiljer mellan de dogmatiska bestämmelserna och de kanon som mer är av praktisk natur, eller har ett etiskt innehåll eller handlar om strukturella frågor.

De dogmatiska kanoniska bestämmelserna definierar den kristna tron, till exempel Kristi natur och person. Dessa bestämmelser är eviga och oföränderliga, även om man kan beskriva dem med andra ord, allt eftersom den kristna tron växer och utvecklas genom tiderna. Den essentiella betydelsen är oföränderlig, evig.

En del kanon med moraliska bestämmelser och etiska ståndpunkter tillhör också de oföränderliga. Som exempel kan nämnas förbudet att sölja kyrkliga sakrament.

Det finns emellertid kanon av praktisk natur som kan förändras, och har förändrats av Kyrkan. Och det finns kanon som Kyrkan kan tumma på men som förblir oförändrade, t ex att man inte kan bli präst före 30-årsåldern.

Att biskoparna ska vara ogifta är en bestämmelse som kan förändras, men Kyrkan har inte gjort detta.

Det är inte lätt av avgöra vilka kanon som är essentiella för Kyrkan och vilka som inte är det. Det finns perioder då vissa kanon kan vara mycket aktuella på grund av kontroverser, men som senare saknar betydelse. Men det betyder inte att vi som kristna skall förkasta en massa kanon.

Kanon är Kyrkans kanon och inte lagar för världen i juridisk mening.

Kanon täcker inte allt kyrkligt liv.

Kanon skapas under kontroverser.

Betraktade utifrån, utan sammanhang kan de te sig underliga och därför påstås ibland att man ska avskaffa alltihopa.

Men de vittnar om ortodoxt liv - teologi, historia, kanon och andlighet. De är nycklar till kunskap om Kyrkan. Till visdom.

Och dessa avgör vad som är icke - ortodoxt och icke - kristet.

Tillbaka till Ortodox tro