.ortodox tro


Gud är obeskrivlig och obeskrivbar


Teofilos av Antiokia i Syrien
 Gud är obeskrivlig och obeskrivbar,
Osynlig för köttsliga ögon.
Han är ofattbar i sin ära,
omätlig i sin storhet,
otrolig i sin höghet,
ojämförlig i sin kraft,
oemotståndlig i sin vishet,
oefterhärmlig i sin godhet,
obeskrivlig i sin barmhärtighet.


Om jag benämner Honom ljus,
talar jag bara om Hans handlingar.
Om jag benämner Honom Ordet,
talar jag bara om Hans makt.
Om jag benämner Honom förstånd,
talar jag bara om Hans vishet.
Om jag kallar Hono
m Ande,
talar jag bara om Hans andning.


Om jag benämner Honom Vishet,
talar jag bara om Hans rotskott.
Om jag benämner Honom Mäktig,
talar jag bara om Hans möjligheter.
Om jag benämner Honom Kraft,
talar jag bara om Hans verk.
Om jag benämner Honom Försyn,
talar jag bara om Hans godhet.


Om jag benämner Honom Riket,
Talar jag bara om Hans ära.
Om jag benämner Honom Herre,
Talar jag bara om Hans domsmakt.
Om jag benämner Honom Domaren,
Talat jag bara om Hans rättfärdighet.
Om jag benämner Honom Fader,
Pekar jag bara på allt som är av Honom.
Om jag benämner Honom Eld,
Talar jag bara om Hans vrede.


Säkert står du förundrad och frågar:
Är Gud vred?
Ja, Han vredgas på dem som gör det onda,
Men Han är god, barmhärtig och nådig mot dem
Som älskar Honom och fruktar Honom,
Ty Han är en vägledare för de gudaktiga,
Och en fader för de rättfärdiga,
Men en domare över och bestraffare av de gudlösa.


Han är utan begynnelse,
Ty Han är inte född,
Han är oföränderlig, eftersom Han är odödlig.
Han är Herre, eftersom Han härskar över universum,
Han är Fader, eftersom Han är innan allt blir till,
Han är den som formar och designar,
Eftersom Han är Skapare och den som gjort hela universum.

Tillbaka till Ortodox tro