.ortodox tro

De heliga

Kyrkans lära blir levande i de sant troende, i de heliga. "Det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv."(Joh.6:63)

De heliga är människor som bokstavligen delar Guds helighet. "Var heliga, ty
jag er Gud är helig." (Lev.11:44, 1Petr.1:16)

De heligas liv bär vittnesbörd om äktheten och sanningen i evangeliet, som är den sanna helighetens gåva till oss människor.

Den ortodoxa kyrkan brukar tala om olika grupper av heliga. De heliga fäderna, som undervisat oss om tron, äras för detta. Det finns också heliga apostlar som förkunnat den kristna tron, evangelister som skrivit evangelierna eller som berättar om Jesus, profeter som inspirerade av Gud talar Hans ord till människorna. Det finns bekännare som lidit och lider för tron och martyrer som dött och dör för tron. De rättfärdiga är också heliga.

Kyrkan har också särskilda benämningar på heliga präster och heliga statsmän samt heliga ledare. Även dårar som ingen begriper sig på, kan vara heliga tack vare sin dårskap för Kristi skull.(1Kor 4:10; 3:18)

Det finns väldigt mycket böcker om de heliga. Nyttan med dessa böcker är att vi kan upptäcka meningen med den kristna tron och det kristna livet. I dessa s. k. vitae, "liv", skärps bilden av den kristna visionen av livet med Gud. Även människorna och världen blir tydliga.

Berättelserna om helgonen är skrivna i en helt annan estetisk tradition än vår. Vi måste läsa dem med stor urskiljning och försöka uppfatta poängen i berättelserna. På medeltiden hade man förlagor och berättelserna är ibland "plagiat". Vissa element skulle ingå i berättelserna. Det är inte heller ovanligt att de innehåller uppgifter om händelser och mirakel som är helt osannolika. Syftet med dessa är förstås att tala om för läsaren hur heliga personerna varit. De vill inspirera läsaren att bli helig, att söka andlig styrka och att följa de heliga i spåren, helt enkel kyssa spåren efter män som frid förkunnat, som jag skriver i en av mina dikter. Kyssa spår var också temat för ett teologiskt seminarium på Sirillus hösten 2000.

De mirakulösa händelserna vill också berätta hur väl det till slut går för hjälten, helgonet, och hur den heliga människans motståndare och vedersakare måste betala ett högt pris för sin elakhet. Den illa gör han illa far.

Det är alltså inte svårt att skala av tillägg och litterär rekvisita och hitta kärnan i berättelsen. Tilläggen var också ämnade som underhållning och uppvisande av berättarkonst. Det påstås ibland att man som läsare kan lära sig mer om den kristna tron i legenden än i den egentliga berättelsen om de heligas liv.
De heligas liv ger oss kunskap om Gud.
Tillbaka till Ortodox tro