.ortodox tro


Det andliga livet har blivit kött

 


Herrens förklaring var för Honom ingen ny händelse. Det oskapade ljuset, som fick Hans ansikte att lysa som solen och som också förklarade kläderna, det vill säga det materiella, var Hans pre-eviga, oskapade härlighet, den Han haft innan världen var till. I samma härlighet skall Han också framträda när Han kommer för att döma världen. I samma härlighet gudomliggör Han de ödmjuka och ångrande. I samma härlighet föds de av jord skapade på nytt till himlens barn och det är i samma härlighet allt under himmelen och allt på jorden flödar med paradisets skönhet. Allt förklaras, allt har på Tabor redan påbörjat sin förklaring, på samma sätt som pingsten en dag skall beröra allt kött. Den kosmiska pånyttfödelsen har börjat. Det andliga livet har redan blivit kött, allt materiellt är i omvandling, allt blir förandligat därför att det andliga har blivit kött och materien både lovsjunger och lovsjunges. Gudskunskapen finns inte bara bland änglarna utan i Petri skugga och i ikonen, i de heligas relik och i välsignat vatten, ty vårt materiella liv är inte längre skilt från det andliga livet och varje stund av bön helgar tiden och materien. Både kropp och själ är nu helgade, vårt tal är helgat, vår tystnad är välsignad, våra handlingar och vår stillhet, vår närvaro, därvaro och frånvaro, allt är helgat. Nåden har kommit till hela människan, friden har tagit sin boning i tanken, stillheten i vårt väsen och vilan har infunnit sig i vårt innersta väsen. Ljuset är inom oss, ljuset omsluter oss, samma ljus som skall fylla hela skapelsen och som skall avslöjas i alla ting som varit, är och skall vara på den nya jorden, nämligen Tabors ljus. Det skall skölja genom kosmos, i universum, på jorden och i alla himlar. Våg efter våg av jubel, tro och hopp och kärlek när tron inkarnerad utan slut skall växa från i evigheternas evigheter. Allt detta är redan här, på samma sätt som hos apostlarna på Tabor, hos de troende i Jerusalem på pingsten då tungor av eld satte sig på var och en, när Andens kenosis började och Sonens upphörde, ty Han var redan då hos Fadern.
   När skall allt detta ske? Det har redan skett och det sker nu. I dag sker det.
   I dag föds Han av Jungfrun!
   I dag döps Han i Jordan, idag är himlen därför öppen och allt strålar av oskapat ljus.
   I dag hänger Han på korset, där Han erkänns som Härlighetens Herre!
   I dag uppstår Han i härlighet och glans.
   I dag blir Han upptagen till himmelen, i dag sätter sig den mänskliga naturen med Fadern och Anden på tronen och därför är Han i dag oskiljaktigt med oss varje dag och vi med Honom på tronen.
   I dag känner vi en försmak av Hans andra tillkommelse: detta är den Dag och den som lever i denna dag, i dag i detta har redan i Honom varit i domen och har därför övergått från död till liv, från förgängelse till oförgänglighet, från träldom till frihet, från jord till himmel.
   Erkänt stor är fromhetens hemlighet!

f. Benedikt

   

Tillbaka till Ortodox tro